மாவட்டமுதன்மைக் கல்வி அலுவலர் திரு சி.சக்கரபாணி

எங்கள் இல்லத்திருமண விழாவிற்கு வருகை தந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டமுதன்மைக் கல்வி அலுவலர் திரு சி.சக்கரபாணி அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள்.


1 comment: