TET MATERIALS | TET QUESTION PAPERS

உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

TNPSC MATERIALS | TNPSC QUESTION PAPERS

PLUS TWO MATERIALS | PLUS TWO QUESTION PAPERS

TN FLASH NEWS

 1. TNPSC குரூப் 2A தேர்வு | 1863 காலியிடங்கள் | அறிவிப்பு நாள்:12.10.2015 | கடைசி தேதி: 11.11.2015 | தேர்வு நாள் : 27.12.2015 |
 2. PLUS TWO SEPTEMBER 2015 QUESTION PAPER DOWNLOAD
 3. SSLC SEPTEMBER 2015 QUESTION PAPER DOWNLOAD
 4. PART TIME TEACHERS DEPLOYMENT COUNSELLING
 5. TNPSC - GROUP I SERVICE - APPLICATION STATUS
 6. DRAWING TEACHER EXAM | MODEL QUESTION PAPER DOWNLOAD
 7. TAMIL NADU | SCHOOL EDUCATION | PAY AUTHORIZATION ORDERS | DOWNLOAD
 8. PLUS TWO | SSLC QUARTERLY EXAM 2015 ANSWER KEY DOWNLOAD.
 9. TRB|TET|TNPSC|6 முதல் 12 வகுப்புகளுக்கான சமச்சீர்கல்வி தமிழ் பாட புத்தக முக்கிய குறிப்புகள் 262 பக்கங்கள் வினாவிடை வடிவில் இலவசமாக உடன் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்.
 10. பி.எட்., எம்.எட். ஆகியவற்றுக்கான டிசம்பர் மாத துணைத் தேர்வு அறிவிப்பு.
 11. DEO PROMOTION LIST 2015
 12. TNPSC DEPT EXAM - DECEMBER 2015 L.DATE 30/09/2015. | துறை தேர்வுக்கான அறிவிப்பு.
 13. B.ED ADMISSION ANNOUNCEMENT 2015-2016 ...முழுவிவரம்...
 14. G.O NO 232 DT 13.07.2015 | TEACHERS GENERAL COUNSELLING 2015-2016
 15. PLUS TWO PROVISIONAL CERTIFICATE DOWNLOAD
 16. PROMOTION PANEL DOWNLOAD AS ON 01.01.2015
 17. SSLC SEPTEMBER 2015 ALL ORIGINAL QUESTION PAPER WITH KEY || TAMIL I || TAMIL II || HINDI I || HINDI II || ENGLISH I || ENGLISH II || MATHEMATICS || SCIENCE || SOCIAL SCIENCE ||
 18. PLUS TWO SEPTEMBER 2015 ALL ORIGINAL QUESTION PAPER WITH KEY UPDATING DAILY || TAMIL I || TAMIL II || ENGLISH I || ENGLISH II || MATHAMATICS || PHYSICS || CHEMISTRY || BIOLOGY || BOTANY || ZOOLOGY || COMPUTER SCIENCE ||  HISTORY ||  ECONOMICS ||  COMMERCE ||  ACCOUNTANCY ||
 19. SYLLABUS FOR SPECIAL TEACHERS - CLICK HERE
 20. TNPSC ANNUAL PLANNER 2015 DOWNLOAD - CLICK HERE
 21. 7th CPC Estimated Pay Calculator.
 22. R.H 2015
 23. DSE LETTER TO TEACHERS AND HEADMASTERS
 24. போட்டித்தேர்வுகளுக்கு உதவும் தகவல் துளிகள்
 25. அண்மைச்செய்திகள்...செய்திகள் உடனுக்குடன்...
 26. SSLC MINIMUM MATERIALS RELEASED BY DSE ON 15.02.2014
 27. PLUS TWO MINIMUM MATERIALS RELEASED BY DSE ON 15.02.2014
 28. UPDATED SSLC MATERIALS AND QUESTION PAPERS
 29. UPDATED PLUS TWO MATERIALS AND QUESTION PAPERS
 30. HSC QUARTERLY SYLLABUS DOWNLOAD
 31. SSLC MONTHLY SYLLABUS DOWNLOAD
 32. HSC | NEW SYLLABUS | +1 2014-15 | +2 2015-16.
 33. Technical Education Scholarship Form
 34. IX STD CCE TEACHERS MANUAL (I TERM)
 35. SSLC/HSC RESULT ANALYSIS FORMAT 2013
 36. Tri Semester CCE - CalculatorTemplate by Raja.K.
 37. MARCH 2013 | PLUS TWO | BIO-ZOOLOGY KEY ANSWER BY K.K.D
 38. IT FORM 2015 VERSION 1.2- DOWNLOAD - CLICK HERE
 39. TNPSC NEW SYLLABUS DOWNLOAD GROUP I-VIII SINGLE FILE

Guestbook

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

இங்கே பதிவு செய்தப்பின், உங்கள் INBOX க்கு வரும் லிங்க்கை கிளிக் செய்தால் தான் கல்விச்சோலை இமெயில்களை பெற முடியும்.

NOBEL PRIZE WINNERS FROM INDIA


Nobel Prize winners from India are with due respect enlisted below, these are great people from India who showed the
world the untapped potential India has, even though it may not have facilities and luxuries at par with the likes of
USA,Britain and other big social economies but the talent, hard work and skill here is unfathomed.


VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN

VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN Born in 1952 in Chidambaram, Tamil Nadu, India, he is a U.S. citizen. Indian origin senior scientist at the MRC Laborartory of Molecular Biology at Cambridge, Venkatraman Ramakrishnan, has been awarded the Nobel Prize in Chemistry for 2009 along with two others. The Nobel Committee announced on Wednesday that the Tamil

Nadu born Ramakrishnan shares the Nobel Prize with Thomas E Steitz (US) and Ada E Yonath (Israel) for their “studies of the structure and function of the ribosome”.Ramakrishnan graduated in B.Sc. in Physics from Baroda University in 1971 and did Ph.D. in Physics in 1976 from Ohio University.“This year’s Nobel Prize in Chemistry awards Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A Steitz and Ada E Yonath for having showed what the ribosome looks like and how it functions at the atomic level,” the Nobel committee said. All three have used a method called X-ray crystallography to map the position for each and every one of the hundreds of thousands of atoms that make up the ribosome, it said. “This year’s three Laureates have all generated 3D models that show how different antibiotics bind to the ribosome. These models are now used by scientists to develop new antibiotics, directly assisting the saving of lives and decreasing humanity’s suffering,” the citation said.


AMARTYA SEN
AMARTYA SEN (b-1933) : Prof. Amartya Sen is the recipient of the Nobel Prize for Economics for the year 1998, becoming the first Asian to have been honored with the award.The Santiniketan-born economist who is a pioneer in Welfare Economics has to his credit several books and papers on aspects of welfare and development. An economist with adifference, Prof. Sen is a humanist. He has distinguished himself with his outstandingwritings on famine, poverty, democracy, gender and social issues. The ‘impossibility theorem’suggested earlier by Kenneth Arrow states that it was not possible to aggregate individualchoices into a satisfactory choice for society as a whole. Prof. Sen showed mathematicallythat societies could find ways to alleviate such a poor outcome.
SUBRAMANIAN CHANDRASHEKAR

SUBRAMANIAN CHANDRASHEKAR (1910-1995) : The Nobel Prize for Physics in 1983as awarded to Dr S. Chandrashekar, an Indian-born astrophysicist. Educated in PresidencyCollege, Chennai, Dr. Chandrashekar happened to be the nephew of his Nobel forbear, SirC.V. Raman. He later migrated to the United States where he authored several books onAstrophysics and Stellar Dynamics. He developed a theory on white dwarf stars which posts alimit of mass of dwarf stars known also as Chandrashekar Limit. His theory explains the finalstages of stellar evolution.
MOTHER TERESA

MOTHER TERESA (1910-1997) : The Nobel Peace Prize was awarded to Mother Teresa in1979. Albanian parentage, Agnes Gonxha Bojaxhiu was born at Skopje, now in Yogoslavia.She joined the Irish order of the Sisters of Loretto at Dublin in 1928 and came to Kolkata in1929 as a missionary, only to find the misery of the abandoned and the destitute. Concern forthe poor and the sick prompted her to found a new congregation, Missionaries of Charity.Having become an Indian citizen, Mother Teresa served the cause of dying destitute’s, lepersand drug addicts, through Nirmal Hriday (meaning Pure Heart), the main centre of heractivity. Her selfless service and unique devotion, not only to helpless fellow-Indians but alsoto the cause of world peace, earned her and India the first Nobel Peace Prize.
HARGOBIND KHORANA (b. 1922) : Hargobind Khorana was awarded the Nobel Prize for Medicine in 1968. Of Indianorigin, Dr Khorana was born in Raipur, Punjab (now in Pakistan). He took his doctoral degree in Chemistry from LiverpoolUniversity and joined the University of Wisconsin as a Faculty Member in 1960. His major breakthrough in the field ofMedicine—interpreting the genetic code and analyzing its function in protein synthesis—fetched him the Nobel Prize.
CHANDRASHEKAR VENKATARAMAN
CHANDRASHEKAR VENKATARAMAN (1888-1970) : India’s first Nobel Prize for Physicswas claimed in 1930 by the renowned physicist Sir C.V. Raman. Born at Thiruvanaikkavalnear iruchirapalli in Tamil Nadu, Raman studied at Presidency College, Chennai. Later, heserved as Professor of Physics at Calcutta University. Recipient of many honors and awards,including the title of ‘Sir’, Sir C.V. Raman received the Nobel Prize for an important opticsresearch, in which he discovered that diffused light contained rays of other wavelengths—what is now popularly known as Raman Effect. His theory discovered in 1928 explains thechange in the frequency of light passing through a transparent medium.
RABINDRANATH TAGORE
RABINDRANATH TAGORE (1861-1941) : Rabindranath Tagore was the first Indianever to receive a Nobel Prize. Popularly known as Gurudev, India’s Poet Laureate Tagore wasborn on 7 May 1861 in Kolkata. He was awarded the Nobel Prize for Literature in recognitionof his work Geetanjali, a collection of poems, in 1913. Tagore wrote many love lyrics.Geetanjali and Sadhana are among his important works. The poet, dramatist and novelist isalso the author of India’s National Anthem. In 1901 he founded the famous Santiniketanwhich later came to be known as Vishwabharati University.