உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம், திட்ட இயக்குனராக இருந்த ஜெயஸ்ரீ ரகுநந்தன் மாற்றப்பட்டு, முகமது அஸ்லாம் அனைவருக்கும் கல்வித் திட்டம் திட்ட இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம், திட்ட இயக்குனராக இருந்த ஜெயஸ்ரீ ரகுநந்தன் மாற்றப்பட்டு, முகமது அஸ்லாம் அனைவருக்கும் கல்வித் திட்டம் திட்ட இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.