தமிழ்நாடு முழுவதும் 37 முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர். 19 மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலராக பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. புதிய பணியிடத்தில் பணியேற்கும் அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் கல்விச்சோலையின் வாழ்த்துக்கள்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் 37 முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர். 19 மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலராக பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. புதிய பணியிடத்தில் பணியேற்கும் அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் கல்விச்சோலையின் வாழ்த்துக்கள்.  

Comments