சமச்சீர்கல்வி பாடத்திட்டத்தின் படி ஏப்ரல் 2012 - பத்தாம் வகுப்பிற்கான புதிய மாதிரி வினாத்தாள், தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்தால் அனைத்து பாடங்களுக்கும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

சமச்சீர்கல்வி பாடத்திட்டத்தின் படி ஏப்ரல் 2012 - பத்தாம் வகுப்பிற்கான  புதிய  மாதிரி வினாத்தாள், தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்தால் அனைத்து பாடங்களுக்கும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Comments

 1. THANK YOU VERY MUCH YOUR SERVICE

  ReplyDelete
 2. thank you for the rh list

  ReplyDelete
 3. I thank you very much for your uncomparable service

  ReplyDelete
 4. Thanks for your incomparable service.
  Can you post the latest 10th English Medium Model Question papers?

  ReplyDelete

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||