கடந்த ஜுன், ஜுலை மாதத்தில் நடைபெற்ற 10-ம் வகுப்பு துணைத்தேர்வு எழுதி மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு மறுகூட்டல் முடிவு அரசு தேர்வுத்துறையின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Comments