நன்றி! நன்றி!! இன்று கல்விச்சோலை ஒரு கோடி பார்வைகளை கடந்தது. உதவிய கல்விச்சோலை உறவுகள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் .

நன்றி! நன்றி!! இன்று கல்விச்சோலை ஒரு கோடி  பார்வைகளை கடந்தது. உதவிய கல்விச்சோலை உறவுகள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் .

Comments

  1. pls send +2 Maths question paper(Eng Medium)of June-2010 and Sep-2010.My Email Id is saaruna535@gmail.com. Thanking You.

    ReplyDelete
  2. கல்விசோலை வளர்ச்சி மாணவரது வளர்ச்சி ஆகும்
    வாசன் ப்ரொவ்சிங் சென்ட்டர் பென்னாகரம் செல் : 9842667285

    ReplyDelete

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||