13 நாட்கள் | 2 லட்சம் சதுரடி பரப்பளவு | 777 அரங்குகள் | 5 லட்சம் தலைப்புகளின் கீழ் புத்தகங்கள் | 37–வது சென்னை புத்தக கண்காட்சி நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ. உடற்கல்வியியல் கல்லூரி மைதானத்தில் நாளை (10.1.2014) வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி 22–ந்தேதி வரை நடக்கிறது.

Comments