மார்ச் 2014 மேல்நிலைப் பொதுத் தேர்வு எழுதவுள்ள பள்ளி மாணவர்களின் பெயர்ப் பட்டியல் www.tndge.in என்ற இணைய தளத்தில் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரால் 17.01.2014 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Comments