பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் மே 9ம் தேதி அன்றும்,பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே 23ம் தேதி அன்றும் வெளியிடப்படும் என தேர்வுத் துறை அறிவித்துள்ளது.

No comments: