அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் படிப்புக்கான ரேங்க் பட்டியல் ஜூன் 16-ம் தேதி வெளியிடப்படுகிறது | ஜூன் 11-ம் தேதி ரேண்டம் எண் ஒதுக்கப்படும் | கல்லூரியை தேர்வு செய்வதற்கான கவுன்சலிங் 23-ம் தேதி தொடங்கும் | பொது கவுன்சலிங் ஜூன் 27-ல் தொடங்கி ஜூலை 28-ம் தேதி முடிவடையும் என அண்ணா பல்கலைக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.

2 comments: