பிளஸ் 2 தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கான சிறப்பு துணைத்தேர்வு ஜூன் 18 முதல் 30 வரை நடைபெற உள்ளதாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது. ### பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூன் 23 முதல் 30 வரை சிறப்பு துணைத்தேர்வு நடைபெற உள்ளதாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது.

No comments: