சுருக்கெழுத்து, தட்டச்சு ஆகிய தொழில்நுட்பத் தேர்வுகள் ஆகஸ்ட் 2-ம் தேதி தொடங்கி 31-ம் தேதிவரை நடைபெறுகின்றன.

No comments: