பள்ளிக்கல்வித்துறை மானிய கோரிக்கை | அறிவிப்பு 7 | மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான உள்ளடங்கிய இடைநிலைக் கல்வி வழங்க 202 சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நேரடி நியமனமாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் மூலம் நியமித்தல்.

No comments: