மத்திய அரசு வெளியிட்ட 6%அகவிலைப்படி உயர்வு அரசாணையை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்.