25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் மாணவர் சேர்க்கை தனியார் பள்ளிகளில் அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர் உத்தரவு.

www.smartnews.kalvisolai.com | 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் மாணவர் சேர்க்கை தனியார் பள்ளிகளில் அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர் உத்தரவு.

Comments