தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு. 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி விகிதம் 94.4% ஆக உயர்வு. 2016-ம் ஆண்டு தேர்ச்சி விகிதம் 93.6% ஆக இருந்தது.

www.smartnews.kalvisolai.com | தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு. 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி விகிதம் 94.4% ஆக உயர்வு. 2016-ம் ஆண்டு தேர்ச்சி விகிதம் 93.6% ஆக இருந்தது...... விரிவாக படிக்க... Click...Read More...

TRB PGT 2017 தேர்வு அறிவிப்பு
TNPSC GROUP-2 A தேர்வு அறிவிப்பு
BUY AKASH IAS ACADEMY TNTET COACHING CENTRE STUDY MATERIALS
TRB | TNTET | ORIGINAL GOVT QUESTION PAPERS, ANSWER KEYS AND STUDY MATERIALS DOWNLOAD.
ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு & நியமனம்
TNTET EXAM 2017 | ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு 2017
MARCH-2017-SSLC-HSC-ANSWER KEY-QP- DOWNLOAD
Latest Study Materials Download
Latest Question Papers Download
Join our Whatsapp and Telegram Group
BUY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY BOOK FOR TNTET-PGTRB

Comments