TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY ADMISSION NOTIFICATION 2017-2018 | தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ள சேர்க்கை அறிவிப்பு 2017-2018. மாணவர்கள் மே 3 ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 05.06.2017

Comments