தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குரூப்-2 ஏ தேர்வை 5½ லட்சம் பேர் எழுதினர். | DOWNLOAD TNPSC GROUP-II A TENTATIVE ANSWER KEY .

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குரூப்-2 ஏ தேர்வை 5½ லட்சம் பேர் எழுதினர். 25 சதவீதம் பேர் வரவில்லை | தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குரூப்-2 ஏ தேர்வை 5 லட்சத்து 65 ஆயிரம் பேர் எழுதினர். 25 சதவீதம் பேர் தேர்வு எழுத வரவில்லை. | CLICK
மேலும் பல செய்திகளை படிக்க...
STUDY MATERIALS DOWNLOAD
QUESTION PAPERS DOWNLOAD

Comments