சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் ரூபாய் 14 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது .

சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் ரூபாய் 14 ஆயிரமாக உயர்வு ! "தமிழக சட்டப்பேரவையில் விதி 110ன் கீழ் சிறப்பு ஆசிரியர்கள், பயிற்சியாளர்களின் மதிப்பூதியம் ரூபாய் 10 ஆயிரத்திலிருந்து ரூபாய்14 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும்" என்று முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். மேலும், "சிறப்பு பள்ளிகள், இல்லங்களுக்கான மாத உணவூட்டு மானியம் ரூபாய் 650லிருந்து ரூபாய் 900 ஆக உயர்த்தியும், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆவின் பால் உற்பத்தி பொருள் விற்பனை மையம் அமைக்க ரூபாய் 25 ஆயிரம் மானியம் வழங்கப்படும்" என்று கூறியுள்ளார்.