ஊரகத் திறனாய்வுத் தேர்வு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் 11.07.2018 முதல் 25.07.2018 வரை என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை – 6. ஊரகத் திறனாய்வுத் தேர்வு (TRUSTS EXAM), SEPTEMBER 2018 செப்டம்பர் 2018-ல் நடைபெறவுள்ள தமிழ் நாடு ஊரகப் பகுதி மாணவர்களுக்கான திறனாய்வுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அறிவுரைகள் செய்திக் குறிப்பு தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள் : 1. அரசு ஆணை (நிலை) எண்.960, கல்வி (இ2) துறை, நாள் 11.10.91ன் படி ஊரகப் பகுதிகளில் (அதாவது கிராமப்புற பஞ்சாயத்து, நகர பஞ்சாயத்து மற்றும் டவுன்சிப்), அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிகளில் 2018-2019 ஆம் கல்வியாண்டில் தொடர்ந்து 9-ம் வகுப்பில் பயிலும் மாணவ மாணவியர் இத்திறனாய்வுத் தேர்வு எழுதுவதற்கு தகுதி படைத்தவராவார்கள். 2. இத்தேர்விற்கு 

கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news qr code

Comments