7 மாவட்டங்களில் இயங்கி வரும் ஏகலைவா மாதிரி உண்டு உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியர் காலிப் பணியிடங்களுக்கு தகுதி யானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப் பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

7 மாவட்டங்களில் இயங்கி வரும் ஏகலைவா மாதிரி உண்டு உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியர் காலிப் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப் பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news qr code