தமிழக அரசு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 14-ந் தேதி விடுமுறை. விடுமுறையை ஈடுசெய்ய பிப்ரவரி 9-ந் தேதியை (சனிக்கிழமை) பணி நாளாக அறிவித்து அரசு உத்தரவு.

தமிழக அரசு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 14-ந் தேதி விடுமுறை. விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில் பிப்ரவரி 9-ந் தேதியை (சனிக்கிழமை) பணி நாளாக அறிவித்து அரசு உத்தரவிடுகிறது.
Read More News | Download

Comments