உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

PG/HS HM TO HSS HM PROMOTION PANEL | 01.01.2019 ன் படி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு தகுதி வாய்ந்த முதுகலை பாட ஆசிரியர்கள் / உடற்கல்வி இயக்குனர் / அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயார் செய்ய கருத்துருக்கள் கோருதல் - முழுமையான விவரங்கள்

PG/HS HM TO HSS HM PROMOTION PANEL | 01.01.2019 ன் படி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு தகுதி வாய்ந்த முதுகலை பாட ஆசிரியர்கள் / உடற்கல்வி இயக்குனர் / அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயார் செய்ய கருத்துருக்கள் கோருதல் - முழுமையான விவரங்கள்
Read More News | Download

1 comment:

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.