உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
  • TN MHC RECRUITMENT 2020 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள P.A, P.C வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 03.02.2021 | Click Here

TNPSC RESULT | TNPSC DEO EXAM உள்ளிட்ட 9 தேர்வுகளுக்கான முடிவுகள் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

>>TNPSC RESULT | TNPSC  DISTRICT EDUCATIONAL OFFICER (DEO) தேர்வுக்கான முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

>> TNPSC RESULT CV | TNPSC LIBRARIAN IN ARCHAEOLOGY தேர்வுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

>> TNPSC RESULT | TNPSC ASSISTANT AGRICULTURAL OFFICER தேர்வுக்கான முடிவுகள் மதிப்பெண்ணுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

>>TNPSC RESULT CV - TNPSC LIBRARIAN IN VARIOUS DEPARTMENTS தேர்வுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

>>TNPSC RESULT CV | TNPSC  INSPECTOR OF SALT IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE தேர்வுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

>> TNPSC RESULT CV - TNPSC PRINCIPAL, INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE / ASSISTANT DIRECTOR OF TRAINING தேர்வுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

>> TNPSC RESULT CV | TNPSC ARCHITECTURAL ASSISTANT தேர்வுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

>> TNPSC RESULT OT | TNPSC SENIOR CHEMIST IN TN INDUSTRIES தேர்வுக்கான Oral Test அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

>>TNPSC RESULT CV II | TNPSC FOREST APPRENTICE தேர்வுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.