CICT RECRUITMENT 2019 | CICT அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : PROFESSOR, READER, LECTURER உள்ளிட்ட பணி . மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 13 . விளம்பர அறிவிப்பு நாள் : 17.07.2019. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 21.08.2019.

  • CICT RECRUITMENT 2019 | CICT அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
  • பதவி : PROFESSOR, READER, LECTURER உள்ளிட்ட பணி .
  • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 13 .
  • விளம்பர அறிவிப்பு நாள் : 17.07.2019.
  • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 21.08.2019.
  • இணைய முகவரி : www.cict.in


Comments