உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
  • TN MHC RECRUITMENT 2020 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள P.A, P.C வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 03.02.2021 | Click Here

G.O NO 215 - FURNISHING OF LIFE CERTIFICATE BY THE PENSIONERS ON OCTOBER 2020 | ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் LIFE CERTIFICATE னை அக்டோபர் மாதம் சமர்ப்பிக்கலாம்.

G.O NO 215 - FURNISHING OF LIFE CERTIFICATE BY THE PENSIONERS ON OCTOBER 2020 | ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் LIFE CERTIFICATE னை அக்டோபர் மாதம் சமர்ப்பிக்கலாம் |After careful consideration, the Government in partial modification of the orders issued in the Government Orders first and second read above, direct that the State Government Pensioners / Family Pensioners be allowed to give their Life Certificate at any time during the months of July, August 2 and September every year for annual mustering instead of April, May and June to the Pension Disbursing Officer concerned. If any pensioner including family pensioner fails to do so, the Pension Disbursing Authority shall call for the personal appearance in October and pension / family pension will be stopped from November onwards for those pensioners including family pensioners who neither appear directly for mustering nor furnish life certificate | Download

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.