• TN MHC RECRUITMENT 2020 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள P.A, P.C வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 03.02.2021 | Click Here

SIPCOT RECRUITMENT 2020 | தமிழ்நாடு தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.

  1. SIPCOT RECRUITMENT 2020 | தமிழ்நாடு தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனம்  அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
  2. பதவி : உதவி பொது மேலாளர்  .
  3. விளம்பர அறிவிப்பு நாள் : 19.10.2020.
  4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 05.11.2020.
  5. இணைய முகவரி : www.sipcot.tngov.in
  6. DOWNLOAD | CLICK


No comments: