உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
 • TN MHC RECRUITMENT 2020 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள P.A, P.C வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 03.02.2021 | Click Here

KALVISOLAI - CLASS 10 LATEST SYLLABUS - QUESTION PAPERS - ANSWER KEYS - STUDY MATERIALS - 2021 DOWNLOAD (UPDATED ON 27.01.2021)

 1. KALVISOLAI - CLASS 10 LATEST SYLLABUS - QUESTION PAPERS - ANSWER KEYS - STUDY MATERIALS - 2021 DOWNLOAD  (UPDATED ON 27.01.2021)
 2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

KALVISOLAI - CLASS 12 LATEST SYLLABUS - QUESTION PAPERS - ANSWER KEYS - STUDY MATERIALS - 2021 DOWNLOAD (UPDATED ON 27.01.2021)

 1. KALVISOLAI - CLASS 12 SYLLABUS - QUESTION PAPERS - ANSWER KEYS - STUDY MATERIALS - 2021 DOWNLOAD (UPDATED ON 27.01.2021)
 2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

KALVISOLAI-TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER 2020 | DETAILED NEWS, STUDY MATERIALS DOWNLOAD | LAST DATE 29.01.2021

 1. KALVISOLAI-TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER 2020 | DETAILED NEWS, STUDY MATERIALS DOWNLOAD | LAST DATE 29.01.2021
 2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

CLASS 9 - CLASS 10 - CLASS 12 ALL SUBJECTS PRIORITIZED (REDUCED) SYLLABUS 2020-2021 DOWNLOAD

 1. CLASS 9 - CLASS 10 - CLASS 12 ALL SUBJECTS PRIORITIZED (REDUCED) SYLLABUS 2020-2021 DOWNLOAD
 2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

TNCSB RECRUITMENT 2021 | TAMIL NADU SLUM CLEARANCE BOARD அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.01.2021

 1. TNCSB RECRUITMENT 2021  |  TAMIL NADU SLUM CLEARANCE BOARD அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
 2. பதவி :  OFFICE ASSISTANT 
 3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 53.
 4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.01.2021
 5. இணைய முகவரி : http://www.tnscb.org/
 6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY RECRUITMENT 2021 | MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 18.01.2021

 1. MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY RECRUITMENT 2021  |  MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
 2. பதவி :  PROJECT ASSISTANT
 3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 123.
 4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 18.01.2021
 5. இணைய முகவரி : https://mkuniversity.ac.in/new/career
 6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
    Popular Posts
    1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
    2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
    3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
    4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
    5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
    6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
    7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
    8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
    9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
    10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
    11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
    12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

    விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

    SSC RECRUITMENT 2021 | SSC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.01.2021

    1. SSC RECRUITMENT 2021  |  SSC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
    2. பதவி :  OFFICERS  
    3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 32.
    4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.01.2021
    5. இணைய முகவரி : https://ssc.nic.in/
    6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
       Popular Posts
       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

       TN INCOME TAX RECRUITMENT 2021 | TN INCOME TAX அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.01.2021

       1. TN INCOME TAX RECRUITMENT 2021  |  TN INCOME TAX அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.01.2021
       2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
       Popular Posts
       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

       TNCEM RECRUITMENT 2021 | தமிழ் நாடு சிமென்ட் கழகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.01.2021

       1. TNCEM RECRUITMENT 2021 |  தமிழ் நாடு சிமென்ட் கழகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.01.2021

       2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
       Popular Posts
       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

       AIR FORCE SCHOOL AVADI RECRUITMENT 2021- AIR FORCE SCHOOL AVADI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு-விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.02.2021

       1. AIR FORCE SCHOOL AVADI RECRUITMENT 2021  |  AIR FORCE SCHOOL AVADI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
       2. பதவி :  Principal, PGT  
       3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 12.
       4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.02.2021
       5. இணைய முகவரி : http://www.afschoolavadi.com/Carrier.html
       6. CLICK HERE FOR DETAILS : DOWNLOAD
           Popular Posts
           1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
           2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
           3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
           4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
           5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
           6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
           7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
           8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
           9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
           10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
           11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
           12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

           விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

           CHENNAI METRO RAIL LIMITED RECRUITMENT 2020 | CHENNAI METRO அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.01.2021

           1. CHENNAI METRO RAIL LIMITED RECRUITMENT 2020 |  CHENNAI METRO அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
           2. பதவி :  GENERAL MANAGER, DEPUTY GENERAL MANAGER.
           3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 2.
           4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.01.2021
           5. இணைய முகவரி : https://chennaimetrorail.org
           6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
              Popular Posts
              1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
              2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
              3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
              4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
              5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
              6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
              7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
              8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
              9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
              10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
              11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
              12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

              விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

              JIPMER RECRUITMENT 2021 | JIPMER அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.02.2021

              1. JIPMER RECRUITMENT 2021  |  JIPMER அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
              2. பதவி : DEPUTY DIRECTOR  
              3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 1.
              4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.02.2021
              5. இணைய முகவரி : https://jipmer.edu.in/announcement/jobs
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 TN SCHOOLS OPENING DATE | நீட் 2021 தேர்வு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜனவரி 19 முதல் திறக்க தமிழக அரசு ஆணை.

                 TN SCHOOLS OPENING DATE நீட் 2021 தேர்வு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜனவரி 19 முதல் திறக்க தமிழக அரசு ஆணை.
                 1. நீட் 2021 தேர்வு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜனவரி 19 முதல் திறக்க தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்புகள் ஜனவரி 19 முதல் செயல்பட உள்ளது.
                 2. 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெற்றோர்களிடம் 2021 ஜனவரி 6 முதல் 8 வரை கருத்து கோரப்பட்டது. 
                 3. பெரும்பான்மையான பெற்றோர்கள், பள்ளிகளைத் திறக்க தங்கள் இசைவினை அளித்துள்ளதாக 95 சதவீத பள்ளிகள் அறிக்கை அளித்துள்ளது. 
                 4. மாணாக்கர்களின் வருங்கால நலனை கருத்தில் கொண்டும், வரும் 19.1.2021ம் தேதி முதல் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும். 
                 5. ஒரு வகுப்பறைக்கு 25 மாணவர்களுக்கு மிகாமல் செயல்படவும், அரசு வெளியிடும் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. 
                 6. மாணவர்களுக்கான விடுதிகளும் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுகின்றது. 
                 7. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ஏதுவாக, வைட்டமின் மற்றும் துத்தநாக மாத்திரைகள் வழங்க சுகாதாரத் துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

                 8. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 TRB PG ZOOLOGY | PSYCHOLOGY MODEL TEST QUESTION - 2021 - SURYA COACHING CENTRE, MADURAI.

                 1. TRB PG ZOOLOGY MODEL TEST QUESTION - 2021 - SURYA COACHING CENTRE, MADURAI. | Download
                 2. TRB PG PSYCHOLOGY MODEL TEST QUESTION - 2021 - SURYA COACHING CENTRE, MADURAI. | Download
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 PG-TRB: PHYSICS-2021 | UNIT-V-ELECTROMAGNETIC THEORY | SRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY.

                 1. PG-TRB: PHYSICS-2021 | UNIT-V-ELECTROMAGNETIC THEORY | SRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY. | DOWNLOAD

                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 CCRHINDIA RECRUITMENT 2021 | மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஓமியோபதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 20.01.2021

                 1. CCRHINDIA RECRUITMENT 2021  |  மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஓமியோபதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                 2. பதவி :  ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோ 
                 3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 2.
                 4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 20.01.2021
                 5. இணைய முகவரி : https://www.ccrhindia.nic.in/
                 6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                    Popular Posts
                    1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                    2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                    3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                    4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                    5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                    6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                    7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                    8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                    9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                    10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                    11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                    12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                    விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                    MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS RECRUITMENT 2021 | பழங்குடி மாணவர்களுக்கான தேசிய கல்வி சங்கம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 04.02.2021

                    1. MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS RECRUITMENT 2021  | பழங்குடி மாணவர்களுக்கான தேசிய கல்வி சங்கம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                    2. பதவி :  ASST COMMISSIONER, SUPERINTENDENT, OA உள்ளிட்டப் பணி 
                    3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 18.
                    4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 04.02.2021
                    5. இணைய முகவரி : https://tribal.nic.in/
                    6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       TN MHC RECRUITMENT 2020 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள P.A, P.C வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 03.02.2021

                       • TN MHC RECRUITMENT 2020 |  சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள P.A, P.C வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                       • பதவி :  Personal Asst, Personal Clerk 
                       • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 77.
                       • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 03.02.2021
                       • இணைய முகவரி : https://www.mhc.tn.gov.in/recruitment/login
                       • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       Kalvisolai Current Affairs 2020 Latest Version | வாரம்தோறும் புதுப்பிக்கப்படும் சமிபத்திய நிகழ்வுகள் PDF வடிவில் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் .

                       1. TNPSC, TRB தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் சமிபத்திய நிகழ்வுகள் PDF வடிவில் டவுன்லோட் செய்யுங்கள். வாரம்தோறும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இதில் தமிழ் நாடு நிகழ்வுகள் , இந்திய நிகழ்வுகள், உலக நிகழ்வுகள், விளையாட்டு, விருதுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து நிகழ்வுகளும் இடம் பெற்று உள்ளது.  | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       TNCDW RECRUITMENT 2020 | தமிழ் நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 20.01.2021

                       TNCDW RECRUITMENT 2020 | தமிழ் நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 20.01.2021
                       • TNCDW RECRUITMENT 2020 |  தமிழ் நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                       • பதவி :  அலுவலக உதவியாளர் 
                       • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 2.
                       • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 20.01.2021
                       • இணைய முகவரி : http://www.tamilnadumahalir.org/ | http://jobs.tamilnadumahalir.org/

                       • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       TRB COMPUTER INSTRUCTORS GRADE I (PG CADRE) - 2019 - REVISED PROVISIONAL SELECTION LIST RELEASED. விரைவில் பணி நியமன கலந்தாய்வு தேதி அறிவிப்பு.

                       1. TRB COMPUTER INSTRUCTORS GRADE I (PG CADRE) - 2019 - REVISED PROVISIONAL SELECTION LIST RELEASED.
                       2. முதுகலை கணினி ஆசிரியர்களுக்கான இறுதி தேர்வு பட்டியல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் இன்று வெளியிடப்பட்டது. முன்னதாக கடந்த வாரம் நீதிமன்ற இறுதி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. இறுதிப் பட்டியல் வெளியானதை தொடர்ந்து ஓரிரு நாட்களில் நியமன கலந்தாய்வு தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளது. ஜனவரி முதல் வாரத்தில் முதுகலை கணினி ஆசிரியர்கள் பள்ளிப் பணியில் சேரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
                       3. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       ADW TEACHERS RECRUITMENT 2020 | தமிழ் நாடு பழங்குடியினர் நல இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.12.2020

                       • ADW TEACHERS RECRUITMENT 2020 |  தமிழ் நாடு பழங்குடியினர் நல இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                       • பதவி :  PGT., B.T., SGT
                       • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 198.
                       • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.12.2020

                       • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD | NOTIFICATION
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       DSE ந.க.எண்.0352 DT.19.12.2020 - TRB PG CHEMISTRY APPOINTMENT COUNSELLING ANNOUNCED.

                       DSE ந.க.எண்.0352 DT.19.12.2020 - TRB PG CHEMISTRY APPOINTMENT COUNSELLING ANNOUNCED.
                       1. DSE ந.க.எண்.0352 DT.19.12.2020 - TRB PG CHEMISTRY APPOINTMENT COUNSELLING - அரசு/நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள வேதியியல் பாட முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திடமிருந்து பணிநாடுநர் பட்டியல் பெறப்பட்டது - பணியிட ஒதுக்கீட்டு ஆணை வழங்குவதற்கான கலந்தாய்வு 30.12.2020 அன்று நடைபெறுதல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல்.

                       2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       COMPUTER TEACHERS APPOINTMENT : முடிவுக்கு வந்த முதுகலை கணினி ஆசிரியர் பணி நியமன வழக்கு. விரைவில் பணி நியமன கலந்தாய்வு அறிவிப்பு

                       COMPUTER TEACHERS APPOINTMENT : முடிவுக்கு வந்த முதுகலை கணினி ஆசிரியர் பணி நியமன வழக்கு. விரைவில் பணி நியமன கலந்தாய்வு அறிவிப்பு
                       1. முதுகலை கணினி ஆசிரியர் பணி நியமனத்திற்கு எதிரான அனைத்து வழக்குகளும் முடிவுக்கு வந்தது. இன்று பணி நியமனம் செய்வதற்கான தடையை நீக்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. முன்னதாக நீதிமன்ற வழக்குகளால் ரிசர்வ் செய்யப்பட்ட 117 பணியிடங்களையும் சேர்த்து நிரப்ப நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் இறுதி தேர்வு பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு விரைவில் பணி நியமன கலந்தாய்வு நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

                       2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       TNPSC ANNUAL PLANNER 2021 | தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச ஆண்டு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.

                       TNPSC ANNUAL PLANNER 2021 | தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச ஆண்டு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
                       • TNPSC ANNUAL PLANNER 2021 | தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச ஆண்டு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
                       • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.