உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
 • KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD (Errors Rectified) | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்... | Click Here

MHC RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 21.04.2021. பதவி : CHOBDAR, OA, COOK, WATER MAN, ROOM BOY AND WATCH MAN.

 1. MHC RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
 2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 21.04.2021.
 3. பதவி :  CHOBDAR, OA, COOK, WATER MAN, ROOM BOY AND WATCH MAN. 
 4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  367.
 5. விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட நாள் : 14.03.2021.
 6. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள் : 21.04.2021. 
 7. தேர்வு கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள் : 23.04.2021. 
 8. தேர்வு நாள் : பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.
 9. இணைய முகவரி : https://www.mhc.tn.gov.in/recruitment/login
 10. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

TRB SPECIAL TEACHERS RECRUITMENT 2021 | ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள சிறப்பாசிரியர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.04.2021. பதவி : SPECIAL TEACHERS

 1. TRB SPECIAL TEACHERS RECRUITMENT 2021 | ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்  அறிவித்துள்ள சிறப்பாசிரியர்  வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
 2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.04.2021.
 3. பதவி :  SPECIAL TEACHERS ( CRAFT INSTRUCTOR(SEWING),ART MASTER, MUSIC TEACHER, PHYSICAL EDUCATION TEACHER). 
 4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  1598.
 5. விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட நாள் : 26.02.2021.
 6. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள் : 31.03.2021. 
 7. தேர்வு நாள் : 27.08.2021.
 8. இணைய முகவரி : http://www.trb.tn.nic.in/
 9. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD (Errors Rectified) | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...

        • KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்... | DOWNLOAD

        • NEED MORE....CLICK HERE...
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        KALVISOLAI R.H LIST 2021 / R.L 2021 DOWNLOAD | கல்விச்சோலை வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை பட்டியல் 2021 ... பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள் ...

        • KALVISOLAI R.H LIST 2021 / R.L 2021 DOWNLOAD | கல்விச்சோலை வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை பட்டியல் 2021 ... பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள் ...
        • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        TRB RECRUITMENT 2021 | ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.03.2021 | பதவி : PGT

        • TRB RECRUITMENT 2021  | ஆசிரியர்  தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
        • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.03.2021
        • பதவி :  PGT, PHYSICAL DIRECTORS GRADE-I & COMPUTER INSTRUCTOR GRADE-I
        • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  2098
        • விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட நாள் : 11.02.2021
        • ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள் : 01.03.2021 
        • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.03.2021 
        • தேர்வு நாள் : 26,27.03.2021
        • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        RBI RECRUITMENT 2021 | இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : அதிகாரிகள் “B” (நேரடி நியமனம்) DEPR - விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 01.04.2021.

        1. RBI RECRUITMENT 2021  |  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
        2. பதவி :  அதிகாரிகள் “B” (நேரடி நியமனம்) பொது - விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.03.2021
        3. பதவி :  அதிகாரிகள் “B” (நேரடி நியமனம்) DEPR - விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.03.2021
        4. பதவி :  அதிகாரிகள் “B” (நேரடி நியமனம்) DEPR - விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 01.04.2021
        5. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  270+29+23
        6. இணைய முகவரி : https://www.rbi.org.in/
        7. CLICK HERE FOR MORE DETAILS | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        TNPSC RECRUITMENT 2021 | தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 04.03.2021. பதவி : AGRICULTURAL OFFICER (EXTENSION).

        1. TNPSC RECRUITMENT 2021  |  தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
        2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 04.03.2021
        3. பதவி :  AGRICULTURAL OFFICER (EXTENSION) 
        4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  பின்னர்
        5. இணைய முகவரி : https://www.tnpsc.gov.in/
        6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
           Popular Posts
           1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
           2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
           3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
           4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
           5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
           6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
           7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
           8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
           9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
           10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
           11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
           12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

           விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

           TNPSC RECRUITMENT 2021 | தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 04.03.2021. பதவி : ASST AGRICULTURAL OFFICER.

           1. TNPSC RECRUITMENT 2021  |  தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
           2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 04.03.2021.
           3. பதவி :  ASST AGRICULTURAL OFFICER .
           4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  பின்னர்
           5. இணைய முகவரி : https://www.tnpsc.gov.in/
           6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
              Popular Posts
              1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
              2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
              3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
              4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
              5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
              6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
              7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
              8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
              9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
              10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
              11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
              12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

              விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

              TNPSC RECRUITMENT 2021 | தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 04.03.2021. பதவி : ASST DIRECTOR OF HORTICULTURE.

              • TNPSC RECRUITMENT 2021  |  தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
              • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 04.03.2021
              • பதவி :  ASST DIRECTOR OF HORTICULTURE. 
              • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  பின்னர்
              • இணைய முகவரி : https://www.tnpsc.gov.in/
              • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
              Popular Posts
              1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
              2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
              3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
              4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
              5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
              6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
              7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
              8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
              9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
              10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
              11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
              12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

              விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

              NIHFW RECRUITMENT 2021 | தேசிய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 08.03.2021

              1. NIHFW RECRUITMENT 2021  |  தேசிய  சுகாதாரம்  மற்றும் குடும்ப நல நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
              2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 12.02.2021
              3. பதவி :  STENO, LIBRARIAN, ASST, STAFF NURSE
              4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 28.
              5. இணைய முகவரி : http://www.nihfw.org/
              6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 KALVISOLAI - CLASS 10 LATEST SYLLABUS - QUESTION PAPERS - ANSWER KEYS - STUDY MATERIALS - 2021 DOWNLOAD (UPDATED ON 27.01.2021)

                 1. KALVISOLAI - CLASS 10 LATEST SYLLABUS - QUESTION PAPERS - ANSWER KEYS - STUDY MATERIALS - 2021 DOWNLOAD  (UPDATED ON 27.01.2021)
                 2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 KALVISOLAI - CLASS 12 LATEST SYLLABUS - QUESTION PAPERS - ANSWER KEYS - STUDY MATERIALS - 2021 DOWNLOAD (UPDATED ON 27.01.2021)

                 1. KALVISOLAI - CLASS 12 SYLLABUS - QUESTION PAPERS - ANSWER KEYS - STUDY MATERIALS - 2021 DOWNLOAD (UPDATED ON 27.01.2021)
                 2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 KALVISOLAI-TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER 2020 | DETAILED NEWS, STUDY MATERIALS DOWNLOAD | LAST DATE 29.01.2021

                 1. KALVISOLAI-TNPSC DEPARTMENTAL EXAM DECEMBER 2020 | DETAILED NEWS, STUDY MATERIALS DOWNLOAD | LAST DATE 29.01.2021
                 2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 CLASS 9 - CLASS 10 - CLASS 12 ALL SUBJECTS PRIORITIZED (REDUCED) SYLLABUS 2020-2021 DOWNLOAD

                 1. CLASS 9 - CLASS 10 - CLASS 12 ALL SUBJECTS PRIORITIZED (REDUCED) SYLLABUS 2020-2021 DOWNLOAD
                 2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 TNCSB RECRUITMENT 2021 | TAMIL NADU SLUM CLEARANCE BOARD அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.01.2021

                 1. TNCSB RECRUITMENT 2021  |  TAMIL NADU SLUM CLEARANCE BOARD அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                 2. பதவி :  OFFICE ASSISTANT 
                 3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 53.
                 4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.01.2021
                 5. இணைய முகவரி : http://www.tnscb.org/
                 6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY RECRUITMENT 2021 | MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 18.01.2021

                 1. MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY RECRUITMENT 2021  |  MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                 2. பதவி :  PROJECT ASSISTANT
                 3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 123.
                 4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 18.01.2021
                 5. இணைய முகவரி : https://mkuniversity.ac.in/new/career
                 6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                    Popular Posts
                    1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                    2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                    3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                    4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                    5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                    6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                    7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                    8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                    9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                    10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                    11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                    12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                    விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                    SSC RECRUITMENT 2021 | SSC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.01.2021

                    1. SSC RECRUITMENT 2021  |  SSC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                    2. பதவி :  OFFICERS  
                    3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 32.
                    4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.01.2021
                    5. இணைய முகவரி : https://ssc.nic.in/
                    6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       TN INCOME TAX RECRUITMENT 2021 | TN INCOME TAX அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.01.2021

                       1. TN INCOME TAX RECRUITMENT 2021  |  TN INCOME TAX அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.01.2021
                       2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       TNCEM RECRUITMENT 2021 | தமிழ் நாடு சிமென்ட் கழகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.01.2021

                       1. TNCEM RECRUITMENT 2021 |  தமிழ் நாடு சிமென்ட் கழகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.01.2021

                       2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                       Popular Posts
                       1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                       2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                       3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                       4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                       5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                       6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                       7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                       8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                       9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                       10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                       11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                       12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                       விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                       AIR FORCE SCHOOL AVADI RECRUITMENT 2021- AIR FORCE SCHOOL AVADI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு-விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.02.2021

                       1. AIR FORCE SCHOOL AVADI RECRUITMENT 2021  |  AIR FORCE SCHOOL AVADI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                       2. பதவி :  Principal, PGT  
                       3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 12.
                       4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.02.2021
                       5. இணைய முகவரி : http://www.afschoolavadi.com/Carrier.html
                       6. CLICK HERE FOR DETAILS : DOWNLOAD
                           Popular Posts
                           1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                           2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                           3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                           4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                           5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                           6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                           7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                           8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                           9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                           10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                           11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                           12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                           விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                           CHENNAI METRO RAIL LIMITED RECRUITMENT 2020 | CHENNAI METRO அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.01.2021

                           1. CHENNAI METRO RAIL LIMITED RECRUITMENT 2020 |  CHENNAI METRO அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                           2. பதவி :  GENERAL MANAGER, DEPUTY GENERAL MANAGER.
                           3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 2.
                           4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.01.2021
                           5. இணைய முகவரி : https://chennaimetrorail.org
                           6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                              Popular Posts
                              1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                              2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                              3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                              4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                              5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                              6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                              7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                              8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                              9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                              10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                              11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                              12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                              விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                              JIPMER RECRUITMENT 2021 | JIPMER அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.02.2021

                              1. JIPMER RECRUITMENT 2021  |  JIPMER அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                              2. பதவி : DEPUTY DIRECTOR  
                              3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 1.
                              4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.02.2021
                              5. இணைய முகவரி : https://jipmer.edu.in/announcement/jobs
                                 Popular Posts
                                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                                 TN SCHOOLS OPENING DATE | நீட் 2021 தேர்வு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜனவரி 19 முதல் திறக்க தமிழக அரசு ஆணை.

                                 TN SCHOOLS OPENING DATE நீட் 2021 தேர்வு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜனவரி 19 முதல் திறக்க தமிழக அரசு ஆணை.
                                 1. நீட் 2021 தேர்வு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜனவரி 19 முதல் திறக்க தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்புகள் ஜனவரி 19 முதல் செயல்பட உள்ளது.
                                 2. 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெற்றோர்களிடம் 2021 ஜனவரி 6 முதல் 8 வரை கருத்து கோரப்பட்டது. 
                                 3. பெரும்பான்மையான பெற்றோர்கள், பள்ளிகளைத் திறக்க தங்கள் இசைவினை அளித்துள்ளதாக 95 சதவீத பள்ளிகள் அறிக்கை அளித்துள்ளது. 
                                 4. மாணாக்கர்களின் வருங்கால நலனை கருத்தில் கொண்டும், வரும் 19.1.2021ம் தேதி முதல் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும். 
                                 5. ஒரு வகுப்பறைக்கு 25 மாணவர்களுக்கு மிகாமல் செயல்படவும், அரசு வெளியிடும் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. 
                                 6. மாணவர்களுக்கான விடுதிகளும் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுகின்றது. 
                                 7. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ஏதுவாக, வைட்டமின் மற்றும் துத்தநாக மாத்திரைகள் வழங்க சுகாதாரத் துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

                                 8. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                                 Popular Posts
                                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                                 TRB PG ZOOLOGY | PSYCHOLOGY MODEL TEST QUESTION - 2021 - SURYA COACHING CENTRE, MADURAI.

                                 1. TRB PG ZOOLOGY MODEL TEST QUESTION - 2021 - SURYA COACHING CENTRE, MADURAI. | Download
                                 2. TRB PG PSYCHOLOGY MODEL TEST QUESTION - 2021 - SURYA COACHING CENTRE, MADURAI. | Download
                                 Popular Posts
                                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                                 PG-TRB: PHYSICS-2021 | UNIT-V-ELECTROMAGNETIC THEORY | SRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY.

                                 1. PG-TRB: PHYSICS-2021 | UNIT-V-ELECTROMAGNETIC THEORY | SRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY. | DOWNLOAD

                                 Popular Posts
                                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                                 முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.