உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
KALVISOLAI JOB ALERT 2021
KALVISOLAI CURRENT AFFAIRS 2021
CLASS 10 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 11 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 12 LATEST STUDY MATERIALS
TNPSC LATEST STUDY MATERIALS
TRB LATEST STUDY MATERIALS
TET LATEST STUDY MATERIALS
NEET LATEST STUDY MATERIALS
TEACHERS GENERAL TRANSFER COUNSELLING - 2020-2021
MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...பணியிட எண்ணிக்கை : 3559. | Click Here
TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL EXAM மே 2021 - DETAILS - BOOKS - NOTES - QUESTION PAPERS - VIDEOS - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL ONLINE TEST | Click Here

Class 12 Text Books Online | 12th Std Text Books Download

  CLASS 12TH TEXT BOOKS ONLINE 2019

 1. CLASS 12 ACCOUNTANCY EM FROM 2019 | Download
 2. CLASS 12 ACCOUNTANCY TM FROM 2019 | Download
 3. CLASS 12 ADVANCED TAMIL FROM 2019 | Download
 4. CLASS 12 AGRICULTURAL SCIENCE EM FROM 2019 (SOON) | Download
 5. CLASS 12 AGRICULTURAL SCIENCE TM FROM 2019 | Download
 6. CLASS 12 AUDITING PRACTICAL EM FROM 2019 | Download
 7. CLASS 12 AUDITING PRACTICAL TM FROM 2019 | Download
 8. CLASS 12 BASIC AUTOMOBILE ENGINEERING EM FROM 2019 | Download
 9. CLASS 12 BASIC AUTOMOBILE ENGINEERING TM FROM 2019 | Download
 10. CLASS 12 BASIC CIVIL ENGINEERING EM FROM 2019 | Download
 11. CLASS 12 BASIC CIVIL ENGINEERING TM FROM 2019 | Download
 12. CLASS 12 BASIC ELECTRICAL ENGINEERING EM FROM 2019 | Download
 13. CLASS 12 BASIC ELECTRICAL ENGINEERING TM FROM 2019 | Download
 14. CLASS 12 BASIC ELECTRONICS ENGINEERING EM FROM 2019 | Download
 15. CLASS 12 BASIC ELECTRONICS ENGINEERING TM FROM 2019 | Download
 16. CLASS 12 BASIC MECHANICAL ENGINEERING EM FROM 2019 | Download
 17. CLASS 12 BASIC MECHANICAL ENGINEERING TM FROM 2019 | Download
 18. CLASS 12 BIO BOTANY EM FROM 2019 | Download
 19. CLASS 12 BIO BOTANY TM FROM 2019 | Download
 20. CLASS 12 BIO CHEMISTRY EM FROM 2019 | Download
 21. CLASS 12 BIO CHEMISTRY EM PRACTICAL FROM 2019 (SOON) | Download
 22. CLASS 12 BIO CHEMISTRY TM FROM 2019 | Download
 23. CLASS 12 BIO CHEMISTRY TM PRACTICAL FROM 2019 (SOON) | Download
 24. CLASS 12 BIO ZOOLOGY EM FROM 2019 | Download
 25. CLASS 12 BIO ZOOLOGY TM FROM 2019 | Download
 26. CLASS 12 BOTANY EM FROM 2019 | Download
 27. CLASS 12 BOTANY TM FROM 2019 | Download
 28. CLASS 12 BUSINESS MATHEMATICS VOLUME 1 EM FROM 2019 | Download
 29. CLASS 12 BUSINESS MATHEMATICS VOLUME 1 TM FROM 2019 | Download
 30. CLASS 12 BUSINESS MATHEMATICS VOLUME 2 EM FROM 2019 | Download
 31. CLASS 12 BUSINESS MATHEMATICS VOLUME 2 TM FROM 2019 | Download
 32. CLASS 12 CHEMISTRY VOLUME 1 EM FROM 2019 | Download
 33. CLASS 12 CHEMISTRY VOLUME 1 TM FROM 2019 | Download
 34. CLASS 12 CHEMISTRY VOLUME 2 EM FROM 2019 | Download
 35. CLASS 12 CHEMISTRY VOLUME 2 TM FROM 2019 | Download
 36. CLASS 12 COMMERCE EM FROM 2019 | Download
 37. CLASS 12 COMMERCE TM FROM 2019 | Download
 38. CLASS 12 COMMUNICATIVE ENGLISH FROM 2019 | Download
 39. CLASS 12 COMPUTER APPLICATIONS EM FROM 2019 | Download
 40. CLASS 12 COMPUTER APPLICATIONS TM FROM 2019 | Download
 41. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE EM FROM 2019 | Download
 42. CLASS 12 COMPUTER SCIENCE TM FROM 2019 | Download
 43. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY EM FROM 2019 | Download
 44. CLASS 12 COMPUTER TECHNOLOGY TM FROM 2019 | Download
 45. CLASS 12 ECONOMICS EM FROM 2019 | Download
 46. CLASS 12 ECONOMICS TM FROM 2019 | Download
 47. CLASS 12 ENGLISH FROM 2019 | Download
 48. CLASS 12 ETHICS TM FROM 2019 | Download
 49. CLASS 12 FOOD SERVICE MANAGEMENT EM FROM 2019 | Download
 50. CLASS 12 FOOD SERVICE MANAGEMENT TM FROM 2019 | Download
 51. CLASS 12 GEOGRAPHY EM FROM 2019 | Download
 52. CLASS 12 GEOGRAPHY TM FROM 2019 | Download
 53. CLASS 12 HISTORY VOLUME 1 EM FROM 2019 | Download
 54. CLASS 12 HISTORY VOLUME 1 TM FROM 2019 | Download
 55. CLASS 12 HISTORY VOLUME 2 EM FROM 2019 | Download
 56. CLASS 12 HISTORY VOLUME 2 TM FROM 2019 | Download
 57. CLASS 12 HOME SCIENCE EM FROM 2019 | Download
 58. CLASS 12 HOME SCIENCE TM FROM 2019 (SOON) | Download
 59. CLASS 12 MATHEMATICS VOLUME 1 EM FROM 2019 | Download
 60. CLASS 12 MATHEMATICS VOLUME 1 TM FROM 2019 | Download
 61. CLASS 12 MATHEMATICS VOLUME 2 EM FROM 2019 | Download
 62. CLASS 12 MATHEMATICS VOLUME 2 TM FROM 2019 | Download
 63. CLASS 12 MICROBIOLOGY EM FROM 2019 | Download
 64. CLASS 12 MICROBIOLOGY TM FROM 2019 | Download
 65. CLASS 12 NURSING GENERAL EM FROM 2019 | Download
 66. CLASS 12 NURSING GENERAL TM FROM 2019 | Download
 67. CLASS 12 NURSING VOCATIONAL EM FROM 2019 | Download
 68. CLASS 12 NURSING VOCATIONAL TM FROM 2019 | Download
 69. CLASS 12 NUTRITION AND DIETETICS EM FROM 2019 | Download
 70. CLASS 12 NUTRITION AND DIETETICS TM FROM 2019 | Download
 71. CLASS 12 OFFICE MANAGEMENT SECRETARYSHIP EM FROM 2019 | Download
 72. CLASS 12 OFFICE MANAGEMENT SECRETARYSHIP TM FROM 2019 | Download
 73. CLASS 12 PHYSICS VOLUME 1 EM FROM 2019 | Download
 74. CLASS 12 PHYSICS VOLUME 1 TM FROM 2019 | Download
 75. CLASS 12 PHYSICS VOLUME 2 EM FROM 2019 | Download
 76. CLASS 12 PHYSICS VOLUME 2 TM FROM 2019 | Download
 77. CLASS 12 POLITICAL SCIENCE VOLUME 1 EM FROM 2019 | Download
 78. CLASS 12 POLITICAL SCIENCE VOLUME 1 TM FROM 2019 | Download
 79. CLASS 12 POLITICAL SCIENCE VOLUME 2 EM FROM 2019 | Download
 80. CLASS 12 POLITICAL SCIENCE VOLUME 2 TM FROM 2019 | Download
 81. CLASS 12 STATISTICS EM FROM 2019 | Download
 82. CLASS 12 STATISTICS TM FROM 2019 | Download
 83. CLASS 12 TAMIL FROM 2019 | Download
 84. CLASS 12 TEXTILE TECHNOLOGY EM FROM 2019 (SOON) | Download
 85. CLASS 12 TEXTILE TECHNOLOGY TM FROM 2019 | Download
 86. CLASS 12 TEXTILES DRESS DESIGNING EM FROM 2019 | Download
 87. CLASS 12 TEXTILES DRESS DESIGNING TM FROM 2019 | Download
 88. CLASS 12 ZOOLOGY EM FROM 2019 | Download
 89. CLASS 12 ZOOLOGY TM FROM 2019 | Download

10 comments:

 1. வரவேற்க்கத்தகுந்த அறிவிப்பு, மேலும் இத் திட்டங்களை அரசு மருத்துவமனையிலும் அறிமுகபடுத்தினால் நல்லது.

  ReplyDelete
 2. வரவேற்க்கத்தகுந்த அறிவிப்பு, மேலும் இத் திட்டங்களை SSAயிலும் அறிமுகபடுத்தினால் நல்லது.

  ReplyDelete
 3. அரசாங்க அலுவலகங்கள் அனைத்திற்குமே இத்திட்டத்தினை விரிவுபடுத்தலாம்.

  ReplyDelete
 4. This system is useless.

  ReplyDelete
 5. All H.M's do not go to school during holidays eventhough special E.L. is given instead of going to school during holidays. This should be noted by the government. or The government has to cancel the special E.L. given to them.

  ReplyDelete
 6. This plan is not useful for schools

  ReplyDelete
 7. Why school only?
  WHAT ABOUT HOSPITALS , COURT ,BRC , DO @ CEO OFFIZ , AND OTHER GOVT OFFIZS?

  ReplyDelete
 8. GOVERNMENT FIRST TO PUT ADMINISTRATIVE STAFFS TO ALL SCHOOLS AND ALSO ALLOW THE TEACHERS TO DO TEACHING THAN OTHER WORKS SUCH AS TRAINING TREASURY WORK CEO OFFICE WORK DEO OFFICE WORK PERSONAL WORKS HM'S WORK ELSE. OTHERWISE THIS WILL MAKE THE ADMINISTRATION TO FEEL HEAT AND INABILITY VERY MUCH. WHAT ABOUT THE OTHER COMMUNITIES OF THE SOCIETY?

  ReplyDelete
 9. what about other departments? Treasury, taluk office,collecter office staff, all the government offices are not functioning correctly? Implement this scheme to the other departments also. But now it introduced only to the teachers? It is not acceptable.

  ReplyDelete
 10. anonymous said 10th &12th handling teachers conduct special classes on both working and non working days. who will reward them? finding late comers 2 or 5 minutes by using SMS attendance may be useful. but who will reward their extra work?

  ReplyDelete

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.