உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
KALVISOLAI FLASH NEWS TODAY
KALVISOLAI JOB ALERT 2021
KALVISOLAI CURRENT AFFAIRS 2021
CLASS 10 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 11 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 12 LATEST STUDY MATERIALS
TNPSC LATEST STUDY MATERIALS
TRB LATEST STUDY MATERIALS
TET LATEST STUDY MATERIALS
NEET LATEST STUDY MATERIALS
TEACHERS GENERAL TRANSFER COUNSELLING - 2020-2021
MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...பணியிட எண்ணிக்கை : 3559. | Click Here
TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL EXAM மே 2021 - DETAILS - BOOKS - NOTES - QUESTION PAPERS - VIDEOS - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL ONLINE TEST | Click Here

NLC RECRUITMENT 2021 | NLC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.05.2021. பதவி : PHYSICIAN, ANAESTHETIST, EMERGENCY CARE PHYSICIAN, GENERAL MEDICAL OFFICER.

 1. NLC RECRUITMENT 2021 | NLC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. 
 2. பதவி : PHYSICIAN, ANAESTHETIST, EMERGENCY CARE PHYSICIAN, GENERAL MEDICAL OFFICER உள்ளிட்ட பணி 
 3. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 034 
 4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.05.2021 
 5. தேர்வு நாள்: 18.05.2021 & 19.05.2021 
 6. இணைய முகவரி: https://www.nlcindia.in/new_website/careers/CAREER.htm 
 7. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

NLC RECRUITMENT 2021 | NLC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.05.2021. பதவி : NURSE, ASSISTANT, DIALYSIS TECHNICIAN, PHYSIOTHERAPISTS, EMERGENCY CARE TECHNICIAN.

 1. NLC RECRUITMENT 2021 | NLC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. 
 2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.05.2021. 
 3. பதவி : NURSE, ASSISTANT, DIALYSIS TECHNICIAN, PHYSIOTHERAPISTS, EMERGENCY CARE TECHNICIAN. 
 4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 043 
 5. தேர்வு நாள்: 20.05.2021 & 21.05.2021
 6. இணைய முகவரி: https://www.nlcindia.in/new_website/careers/CAREER.htm 
 7. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

DFCCIL RECRUITMENT 2021 | இந்திய ரெயில்வேயின் சரக்கு காரிடார் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 23.05.2021 | பதவி : ஜூனியர் மேனேஜர், ஜூனியர் எக்சிகியூட்டிவ், எக்சிகியூட்டிவ்.

 1. DFCCIL RECRUITMENT 2021 | இந்திய ரெயில்வேயின் சரக்கு காரிடார் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 23.05.2021 
 2. பதவி : ஜூனியர் மானேஜர், ஜூனியர் எக்சிகியூட்டிவ், எக்சிகியூட்டிவ் உள்ளிட்ட பணி. 
 3.  மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 1074 
 4. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 23.05.2021 
 5. தேர்வு நாள்: பின்னர் அறிவிக்கப்படும் 
 6. இணைய முகவரி: https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/70799/Instruction.html 
 7.  CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
DFCCIL RECRUITMENT 2021 | இந்திய ரெயில்வேயின் சரக்கு காரிடார் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 23.05.2021 | பதவி : ஜூனியர் மேனேஜர், ஜூனியர் எக்சிகியூட்டிவ், எக்சிகியூட்டிவ்.
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

HEALTH RECRUITMENT 2021 | திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. நேர்காணல் நடைபெறும் நாள் : 17.05.2021 & 18.05.2021

 1. HEALTH RECRUITMENT 2021 | திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
 2. நேர்காணல் நடைபெறும் நாள் : 17..05.2021 & 18.05.2021
 3. பதவி :   மருத்துவர், செவிலியர், ஆய்வக நுட்புனர், நுண் கதிரியக்க நிபுணர், பல்நோக்கு மருத்துவ பணியாளர். 
 4. நேர்காணல் நடைபெறும் நாள் : 17.05.2021 & 18.05.2021
 5. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
   Popular Posts
   1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
   2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
   3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
   4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
   5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
   6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
   7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
   8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
   9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
   10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
   11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
   12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

   விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

   MHC RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.05.2021. பதவி : CHOBDAR, OA, COOK, WATER MAN, ROOM BOY AND WATCH MAN.

   1. MHC RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
   2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.05.2021.
   3. பதவி :  CHOBDAR, OA, COOK, WATER MAN, ROOM BOY AND WATCH MAN. 
   4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  367.
   5. விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட நாள் : 14.03.2021.
   6. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள் : 24.05.2021. 
   7. தேர்வு கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள் : 26.05.2021. 
   8. தேர்வு நாள் : பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.
   9. இணைய முகவரி : https://www.mhc.tn.gov.in/recruitment/login
   10. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
   Popular Posts
   1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
   2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
   3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
   4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
   5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
   6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
   7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
   8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
   9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
   10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
   11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
   12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

   விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

   CLASS 12 BIOLOGY / ZOOLOGY EM- CHAPTER 1 -10 - 1 MARK QUESTIONS - ONLINE TEST | PLAY

   1. CLASS 12 BIOLOGY / ZOOLOGY EM- CHAPTER 1 -10 - 1 MARK QUESTIONS - ONLINE TEST
   2. CLICK HERE FOR DETAILS | PLAY
   Popular Posts
   1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
   2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
   3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
   4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
   5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
   6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
   7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
   8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
   9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
   10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
   11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
   12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

   விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

   CLASS 12 BIOLOGY / ZOOLOGY TM- CHAPTER 1 -10 - 1 MARK QUESTIONS - ONLINE TEST | PLAY

   1. CLASS 12 BIOLOGY / ZOOLOGY TM- CHAPTER 1 -10 - 1 MARK QUESTIONS - ONLINE TEST
   2. CLICK HERE FOR DETAILS | PLAY
   Popular Posts
   1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
   2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
   3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
   4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
   5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
   6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
   7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
   8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
   9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
   10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
   11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
   12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

   விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

   CLASS 12 BIOLOGY / BOTANY EM- CHAPTER 1 -10 - 1 MARK QUESTIONS - ONLINE TEST | PLAY

   1. CLASS 12 BIOLOGY / BOTANY EM- CHAPTER 1 -10 - 1 MARK QUESTIONS - ONLINE TEST
   2. CLICK HERE FOR DETAILS | PLAY
   Popular Posts
   1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
   2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
   3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
   4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
   5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
   6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
   7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
   8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
   9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
   10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
   11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
   12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

   விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

   CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM- பாடம் 1 -10 - 1 MARK QUESTIONS - ONLINE TEST | PLAY

   1. CLASS 12 BIOLOGY BOTANY TM- பாடம் 1 -10 - 1 MARK QUESTIONS - ONLINE TEST
   2. CLICK HERE FOR DETAILS | PLAY
   Popular Posts
   1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
   2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
   3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
   4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
   5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
   6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
   7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
   8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
   9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
   10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
   11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
   12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

   விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

   SBI RECRUITMENT 2021 | ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17-5-2021. பதவி : JUNIOR ASSOCIATES (கிளார்க்).

   1. SBI RECRUITMENT 2021 | ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
   2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17-5-2021.
   3. பதவி :  JUNIOR ASSOCIATES (கிளார்க்). 
   4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  5151.
   5. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17-5-2021. 
   6. தேர்வு நாள் : 31.07.2021.
   7. இணைய முகவரி : https://sbi.co.in/web/careers
   8. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        TNPSC DEPARTMENTAL EXAM - CODE 065 & 072- ONLINE TEST - 1-8

        1. TNPSC DEPARTMENTAL EXAM - CODE 065 & 072 - ONLINE TEST SERIES | Click Here
        2. CLICK HERE FOR PDF | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        KALVISOLAI-TNPSC DEPARTMENTAL EXAM MAY 2021 | DETAILED NEWS, STUDY MATERIALS DOWNLOAD | LAST DATE 15.06.2021 Till 11.59 PM

        1. KALVISOLAI-TNPSC DEPARTMENTAL EXAM MAY 2021 | DETAILED NEWS, STUDY MATERIALS DOWNLOAD | LAST DATE : 15.06.2021 Till 11.59 PM
        2. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST

        1. TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        👍 MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள அனைத்து மாவட்ட நீதிமன்ற வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...https://bit.ly/2OXn4D4

        1. MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
        2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021.
        3. பதவி :  அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி. 
        4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  3559.
        5. விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட நாள் : 18.04.2021.
        6. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. 
        7. தேர்வு நாள் : பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.
        8. இணைய முகவரி : https://jrchcm.onlineregistrationform.org/MHCMP/

        9. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
        Popular Posts
        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

        TN LOCK DOWN 2.0 | தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்.... பிளஸ் டூ தேர்வு ஒத்திவைப்பு தமிழக அரசு அறிவிப்பு...

        1. TN LOCK DOWN 2.0 | தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்
        2. பிளஸ் டூ தேர்வு ஒத்திவைப்பு.
        3. மாநிலத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும்.
        4. +2 மாணவர்களுக்கான தமிடிநநாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை மூலம்
        5. நடத்தப்படும் பொதுத்தேர்வு தள்ளி வைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், +2 மாணவர்களுக்காக தற்போது நடைபெற்று வரும் செயல்முறைத் தேர்வு (Practicals) மட்டும் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி நடத்தப்படும்.
        6. கல்லுhரி/பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் தங்கள் வீட்டிலேயே இணைய வழியாக (online) வகுப்புகளை எடுக்க வேண்டும்.
        7. அரசு மற்றும் தனியார் கல்லுhரி/பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் இணைய வழியாக (online) மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும்.
        8. கல்வி சார்ந்த பயிற்சி நிறுவனங்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்கள், இணைய வழியாக மட்டுமே பயிற்சி வழங்க
        9. அனுமதிக்கப்படுகிறது.
        10. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 🌏 KALVISOLAI JOB ALERT-PRIVATE 2021 | தமிழகத்தில் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ள பல்வேறு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புக்கள்.

                 1. KALVISOLAI JOB ALERT-PRIVATE 2021 | தமிழகத்தில் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ள பல்வேறு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புக்கள். 
                 2. பதவி : PRINCIPAL, ASST PROFESSOR, TUTOR, LAB TECHNICIAN, பிளம்பர்,  எலக்ட்ரிசியன்,  ACCOUNTANT, OFFICE ASST, STORE KEEPER  SALES MANAGER, AGENCY PARTNER, FINANCIAL CONSULTANT, RESTAURANT MANAGER, SERVICE STAFF ACCOUNTANT, BILLING OP, INSURANCE, HRD, OT TECHNICIAN ETC
                 3. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 Kalvisolai Current Affairs 2020 Updated on 19.04.2021 | வாரம்தோறும் புதுப்பிக்கப்படும் சமிபத்திய நிகழ்வுகள் PDF வடிவில் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் .

                 1. TNPSC, TRB தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் சமிபத்திய நிகழ்வுகள் PDF வடிவில் டவுன்லோட் செய்யுங்கள். வாரம்தோறும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இதில் தமிழ் நாடு நிகழ்வுகள் , இந்திய நிகழ்வுகள், உலக நிகழ்வுகள், விளையாட்டு, விருதுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து நிகழ்வுகளும் இடம் பெற்று உள்ளது.  | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 TNPSC ANNUAL PLANNER 2021 | தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச ஆண்டு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.

                 TNPSC ANNUAL PLANNER 2021 | தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச ஆண்டு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
                 • TNPSC ANNUAL PLANNER 2021 | தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச ஆண்டு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
                 • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 🤷‍♂️ STUDY LEAVE FOR PLUS TWO STUDENTS | பிளஸ் 2 செய்முறை தேர்வு அல்லாத மாணவர்களுக்கு 17.04.2021 முதல் விடுமுறை...

                 1. STUDY LEAVE FOR PLUS TWO STUDENTS | பிளஸ் 2 செய்முறை தேர்வு அல்லாத மாணவர்களுக்கு 17.04.2021 முதல் விடுமுறை.
                 2. covid-19 நோய் தொற்றினை தவிர்க்கும் பொருட்டு பிளஸ் 2 மாணவர் நலனை கருத்தில் கொண்டு செய்முறை பயிற்சி அல்லாத மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் தேர்வு தொடங்கும் நாள் வரை பள்ளிக்கு வருகை புரிவது தவிர்க்கப்படுகிறது.
                 3. PRACTICAL  உள்ள மாணவர்களுக்கு PRACTICAL  முடிந்த நாள் முதல் STUDY LEAVE 
                 4. செய்முறை பயிற்சி அல்லாத ஆசிரியர்கள் சனிக்கிழமை பள்ளிக்கு வருவதற்கு  விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
                 5. இனி பள்ளி வேலை நாட்கள் வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே.
                 6. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 NIS-New India Samachar E-magazine for TNPSC, TRB Current Affairs Download

                 NIS-New India Samachar E-magazine for TNPSC, TRB Current Affairs Download
                 1. NIS-New India Samachar E-magazine for TNPSC, TRB Current Affairs | DOWNLOAD
                 Popular Posts
                 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                 விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                 TRB SPECIAL TEACHERS RECRUITMENT 2021 | ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள சிறப்பாசிரியர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.04.2021. பதவி : SPECIAL TEACHERS

                 1. TRB SPECIAL TEACHERS RECRUITMENT 2021 | ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்  அறிவித்துள்ள சிறப்பாசிரியர்  வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                 2. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.04.2021.
                 3. பதவி :  SPECIAL TEACHERS ( CRAFT INSTRUCTOR(SEWING),ART MASTER, MUSIC TEACHER, PHYSICAL EDUCATION TEACHER). 
                 4. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  1598.
                 5. விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட நாள் : 26.02.2021.
                 6. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள் : 31.03.2021. 
                 7. தேர்வு நாள் : 27.08.2021.
                 8. இணைய முகவரி : http://www.trb.tn.nic.in/
                 9. CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                        Popular Posts
                        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                        KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD (Errors Rectified) | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...

                        • KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்... | DOWNLOAD

                        • NEED MORE....CLICK HERE...
                        Popular Posts
                        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                        KALVISOLAI R.H LIST 2021 / R.L 2021 DOWNLOAD | கல்விச்சோலை வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை பட்டியல் 2021 ... பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள் ...

                        • KALVISOLAI R.H LIST 2021 / R.L 2021 DOWNLOAD | கல்விச்சோலை வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை பட்டியல் 2021 ... பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள் ...
                        • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                        Popular Posts
                        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                        TRB RECRUITMENT 2021 | ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.03.2021 | பதவி : PGT

                        • TRB RECRUITMENT 2021  | ஆசிரியர்  தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                        • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.03.2021
                        • பதவி :  PGT, PHYSICAL DIRECTORS GRADE-I & COMPUTER INSTRUCTOR GRADE-I
                        • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  2098
                        • விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட நாள் : 11.02.2021
                        • ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள் : 01.03.2021 
                        • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.03.2021 
                        • தேர்வு நாள் : 26,27.03.2021
                        • CLICK HERE FOR DETAILS | DOWNLOAD
                        Popular Posts
                        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                        RBI RECRUITMENT 2021 | இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : அதிகாரிகள் “B” (நேரடி நியமனம்) DEPR - விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 01.04.2021.

                        1. RBI RECRUITMENT 2021  |  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
                        2. பதவி :  அதிகாரிகள் “B” (நேரடி நியமனம்) பொது - விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.03.2021
                        3. பதவி :  அதிகாரிகள் “B” (நேரடி நியமனம்) DEPR - விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 31.03.2021
                        4. பதவி :  அதிகாரிகள் “B” (நேரடி நியமனம்) DEPR - விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 01.04.2021
                        5. மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை :  270+29+23
                        6. இணைய முகவரி : https://www.rbi.org.in/
                        7. CLICK HERE FOR MORE DETAILS | DOWNLOAD
                        Popular Posts
                        1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
                        2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
                        3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
                        4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
                        5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
                        6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
                        7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
                        8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
                        9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
                        10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
                        11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
                        12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

                        விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

                        முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.