உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

CLASS 10 KALVISOLAI SSLC - 10 Std - STUDY MATERIALS DOWNLOAD - ( NEW SYLLABUS ) UPDATED FROM MARCH 2020

  SSLC STUDY MATERIALS WHAT'S NEW

 1. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM 100 MARKS STUDY PLAN-M.SAKTHIVEL | Download
 2. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DAY FOUR QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 3. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DAY ONE QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 4. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DAY THREE QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 5. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM DAY TWO QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 6. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM FULL PORTION QUESTION PAPER-M.SAKTHIVEL | Download
 7. CLASS 10 TAMIL (10TH-STD) TAMIL SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 8. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM (10TH-STD) SOCIAL SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 9. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE EM (10TH-STD) SOCIAL SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 10. CLASS 10 SCIENCE TM (10TH-STD) SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 11. CLASS 10 SCIENCE EM (10TH-STD) SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 12. CLASS 10 MATHEMATICS TM (10TH-STD) SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 13. CLASS 10 MATHEMATICS EM (10TH-STD) SCIENCE SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 14. CLASS 10 ENGLISH TM (10TH-STD) SMART ENGLISH SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 15. CLASS 10 ENGLISH (10TH-STD) ENGLISH SAMPLE STUDY MATERIALS - SURA BOOKS | Download
 16. CLASS 10 MONTHLY SYLLABUS 2019-20 | பத்தாம் வகுப்பிற்கான ( SSLC-10TH ) மாதாந்திர பாடத் திட்டத்தை பள்ளிககல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.| Download

 17. MONTHLY SYLLABUS

 18. CLASS 10 MONTHLY SYLLABUS 2019-20 | பத்தாம் வகுப்பிற்கான ( SSLC-10TH ) மாதாந்திர பாடத் திட்டத்தை பள்ளிககல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.| Download

 19. SSLC TAMIL STUDY MATERIALS

 20. CLASS 10 TAMIL PAPER I GOVT MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 21. CLASS 10 TAMIL PAPER II GOVT MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 22. CLASS 10 TAMIL THIRD REVISION QUESTION PAPER 2019-20 CUDDALORE DT-M.G.RAYMOND | Download
 23. CLASS 10-TAMIL-SAMPLE-MATERIALS-2019 - SURA BOOKS | Download
 24. CLASS 10 TAMIL | புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி (MARCH-2020) பத்தாம் வகுப்பிற்குரிய இயல் 4 மற்றும் 5 வரை உள்ள பாடவுள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் | திருமதி அ.புவனேஸ்வரி, தமிழாசிரியை, எம் .எஸ்.வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி,அவிநாசி | bhuns822@gmail.com | DOWNLOAD
 25. CLASS 10 TAMIL | புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி பத்தாம் வகுப்பிற்குரிய இயல் 3 வரை உள்ள பாடவுள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் |திருமதி அ.புவனேஸ்வரி , எம் .எஸ்.வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி,அவிநாசி | DOWNLOAD

 26. SSLC ENGLISH STUDY MATERIALS

 27. CLASS 10 ENGLISH THIRD REVISION QUESTION PAPER 2019-20 CUDDALORE DT-M.G.RAYMOND | Download
 28. CLASS 10 ENGLISH - PENGUIN MINIMUM MATERIALS | DOWNLOAD
 29. CLASS 10 ENGLISH PAPER I GOVT MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 30. CLASS 10 ENGLISH PAPER II GOVT MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 31. CLASS 10-SMART-ENGLISH-SAMPLE-MATERIALS-2019 - SURA BOOKS | Download
 32. Class 10 English Sura's Smart English Study Materials Download - Sura Books | CLICK HERE

 33. SSLC MATHEMATICS STUDY MATERIALS

 34. CLASS 10 MATHEMATICS TM EM GOVT MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 35. CLASS 10 MATHEMATICS TM SPECIAL GUIDE -K.MOHANAVEL | பத்தாம் வகுப்பு கணித பாட சிறப்பு வழிகாட்டி- K.மோகனவேல், கணித பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, எடப்பாடி சேலம் மாவட்டம், | Download
 36. CLASS 10 MATHS THIRD REVISION QUESTION PAPER BY FR.VP-M.G.RAYMOND | Download
 37. CLASS 10 MATHS THIRD REVISION QUESTION PAPER 2019-20 CUDDALORE DT-M.G.RAYMOND | Download
 38. CLASS 10 MATHEMATICS EM CREATIVE 1 MARK - P.THIRUKUMARESAKANI GGHSS , KONGANAPURAM , SALEM DT | Download
 39. CLASS 10 MATHEMATICS EM 2 MARKS -A.ABDUL MUNAB M.Sc.,B.Ed., FATIMA MATRIC HR SEC SCHOOL., JAYAKONDAM | DOWNLOAD
 40. CLASS 10 MATHEMATICS TM - TENTH MATHS FIVE MARKS QUESTIONS BANK BY NASIMA ABDUL | Download
 41. CLASS 10-MATHEMATICS-EM-SAMPLE-MATERIALS-2019 - SURA BOOKS | Download
 42. CLASS 10-MATHEMATICS-TM-SAMPLE-MATERIALS-2019 - SURA BOOKS | Download
 43. CLASS 10 MATHEMATICS EM - A COMPLETE GUIDE - SAMPLE MATERIALS - SURA BOOKS | DOWNLOAD
 44. CLASS 10 MATHEMATICS TM LESSON 1 (5 MARKS QUESTIONS) -TEST 1 - RAJASEKAR.S SHINING STAR KALAM COACHING CENTRE, RAMESWARAM | ssk.raja18@gmail.com | DOWNLOAD
 45. CLASS 10 MATHEMATICS EM LESSON 1 (5 MARKS QUESTIONS) -TEST 1 - RAJASEKAR.S SHINING STAR KALAM COACHING CENTRE, RAMESWARAM | ssk.raja18@gmail.com | DOWNLOAD

 46. SSLC SCIENCE STUDY MATERIALS

 47. CLASS 10 SCIENCE TM EM GOVT MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 48. CLASS 10 SCIENCE TM PRACTICAL GUIDE BY V.GOWTHAM RAJ, B.T.ASST IN SCIENCE, GHS, KADUKKALUR.pdf | Download
 49. CLASS 10 SCIENCE EM PRACTICAL GUIDE BY V.GOWTHAM RAJ, B.T.ASST IN SCIENCE, GHS, KADUKKALUR.pdf | Download
 50. CLASS 10-SCIENCE-EM-SAMPLE-MATERIALS-2019 - SURA BOOKS | Download
 51. CLASS 10-SCIENCE-TM-SAMPLE-MATERIALS-2019 - SURA BOOKS | Download
 52. CLASS 10 SCIENCE EM NEW SYLLABUS TENTH SCIENCE BOOK BACK EVALUATION.... BY M.P.MELVIN PAUL M.SC,M.A,B.ED,M.PHIL P.G.ASST SACRED HEART MATRIC.HR.SEC.SCHOOL VALPARAI - 642127 CELL NO 9080171327,9487094848 | Download
 53. பத்தாம் வகுப்பு QR Code படைப்பாக்க வினாக்கள் | Download
 54. CLASS 10 SCIENCE EM GUIDE SAMPLE CHAPTERS - DIAMOND PUBLISHERS | DOWNLOAD
 55. CLASS 10 SCIENCE TM PHYSICS PART 1 WORD ANS MATERIAL | SSLC SCIENCE NEW STUDY MATERIALS, QUESTION BANK, PHYSICS PART ONE MARK ANS COLLECTION QUESTION BANK - தயாரிப்பு - மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர் மாவட்டம் | Click Here
 56. CLASS 10 SCIENCE TM UNI1 -1 QUESTION AND ANS COLLECTION PDF DOWNLOAD | SSLC SCIENCE NEW STUDY MATERIALS, QUESTION BANK, PHYSICS PART ONE MARK ANS COLLECTION QUESTION BANK - தயாரிப்பு - மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர் மாவட்டம் | Click Here
 57. CLASS 10 SCIENCE TM UNI1 -1 QUESTION BANK DOWNLOAD | SSLC SCIENCE NEW STUDY MATERIALS, QUESTION BANK, PHYSICS PART ONE MARK ANS COLLECTION QUESTION BANK - தயாரிப்பு - மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர் மாவட்டம் | Click Here
 58. CLASS 10 SCIENCE TM UNI1 -3 QUESTION BANK DOWNLOAD | SSLC SCIENCE NEW STUDY MATERIALS, QUESTION BANK, PHYSICS PART ONE MARK ANS COLLECTION QUESTION BANK - தயாரிப்பு - மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர் மாவட்டம் | Click Here
 59. CLASS 10 SCIENCE TM UNIT -2 OPTICS QUESTION BANK DOWNLOAD | SSLC SCIENCE NEW STUDY MATERIALS, QUESTION BANK, PHYSICS PART ONE MARK ANS COLLECTION QUESTION BANK - தயாரிப்பு - மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர் மாவட்டம் | Click Here
 60. CLASS 10 SCIENCE TM UNIT -4 QUESTION BANK DOWNLOAD | SSLC SCIENCE NEW STUDY MATERIALS, QUESTION BANK, PHYSICS PART ONE MARK ANS COLLECTION QUESTION BANK - தயாரிப்பு - மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர் மாவட்டம் | Click Here
 61. CLASS 10 SCIENCE TM UNIT -5 QUESTION BANK DOWNLOAD | SSLC SCIENCE NEW STUDY MATERIALS, QUESTION BANK, PHYSICS PART ONE MARK ANS COLLECTION QUESTION BANK - தயாரிப்பு - மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர் மாவட்டம் | Click Here
 62. CLASS 10 SCIENCE TM UNIT -6 QUESTION BANK DOWNLOAD | SSLC SCIENCE NEW STUDY MATERIALS, QUESTION BANK, PHYSICS PART ONE MARK ANS COLLECTION QUESTION BANK - தயாரிப்பு - மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர் மாவட்டம் | Click Here

 63. SSLC SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS

 64. CLASS 10 HISTORY VOLUME 1 TM STUDY MATERIALS - TIME VOICE அ. அறிவழகன் | Download
 65. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM MULTIPLE CHOICE QUESTIONS WITH ANSWER - பே. சீனிவாசன் பட்டதாரி ஆசிரியர் (வரலாறு) அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி கங்கலேரி – 635 122 கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் செல் : 9994394610 மின்அஞ்சல் : srinivasanb2401@gmail.com உதவி - கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வரலாற்று ஆசிரியர்கள் | Download
 66. CLASS 10 SOCIAL SCIENCE TM EM GOVT MODEL QUESTION PAPER RELEASED BY TNSCERT MARCH 2020 | Download
 67. CLASS 10-SOCIAL-SCIENCE-EM-SAMPLE-MATERIALS-2019 - SURA BOOKS | Download
 68. CLASS 10-SOCIAL-SCIENCE-TM-SAMPLE-MATERIALS-2019 - SURA BOOKS | Download

24 comments:

 1. Please send second revision exam time table for tenth standard.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I want social model
   questions paper for II midterms exam

   Delete
 2. How shall I upload my 10th study materials in your website?

  ReplyDelete
 3. please upload science inside one mark for 10th

  ReplyDelete
 4. please upload sslc official key after the public.

  please do my request as soon as possibile

  ReplyDelete
 5. Is it construction in geometry is compulsory for SSLC maths?

  ReplyDelete
 6. I want social science. Study. Material

  ReplyDelete
 7. பத்தாம் வகுப்பு மெல்லக்கற்கும் மாணவர்கள் தமிழ்ப் பாடம் பதிவேற்றம் செய்யவும்

  ReplyDelete
  Replies
  1. see in www.namma kalvi.org 10th study materials ok

   Delete
 8. I need tamil 10th standard new syllabus sura guide PDF and say how to download the PDF

  ReplyDelete
  Replies
  1. Download at play store "10th sura all subjects"

   Delete
 9. Plszz soon as give social volume 2 book index page

  ReplyDelete
 10. Hi.kalvisolai you have sent tenth model question paper but how can we know what is the model answer for this question.

  ReplyDelete
 11. Please upload the Important Question Subject Wise..........also upload the Slow Learners Study Materials ...........

  ReplyDelete
 12. Sir,
  This is Rajesh from Maruthu Rukmani Matriculation Higher Secondary School and we need II Term Syllabus for X,XI & XII. Please upload these materials as early as possible.

  ReplyDelete
 13. send model question for all subject for english medium

  ReplyDelete
 14. where can i find 10th mathematics EM scorebook

  ReplyDelete
 15. Please send model question papers for 9th std (physics chemistry and biology wise).

  ReplyDelete
 16. Please, Categorize the files separately based on subject wise. Its collapsing to find a specify subject needed.

  ReplyDelete

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.