CHAPTER 1-2 (BOOK BACK) CLASS 12 ZOOLOGY - CHAPTER 1.உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் | 2.மனித இனப்பெருக்கம் | BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | AUDIO BOOK.

1 ➤ எவ்வகைக் கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாகின்றன?
In which type of parthenogenesis are only males produced?


2 ➤ பாக்டீரியாவில் இனப்பெருக்கம் கீழ் கண்ட எந்த முறையில் நடைபெறுகிறது
The mode of reproduction in bacteria is by


3 ➤ எவ்வகை இனப்பெருக்கத்தில் வேறுபாடுகள் தோன்றும்
In which mode of reproduction variations are seen


4 ➤ உறுதிக்கூற்று: தேனீக்களின் சமூகத்தில் ஆண் தேனீக்களைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் இருமயம் கொண்டவை.
காரணம்: ஆண் தேனீக்கள் கன்னி இனப்பெருக்கம் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
Assertion: In bee society, all the members are diploid except drones.Reason: Drones are produced by parthenogenesis.


5 ➤ உறுதிக்கூற்று: பாலிலா இனப்பெருக்கம் மூலம் உருவாகும் சேய்கள் பெற்றோரை ஒத்த மரபியல் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.
காரணம்: பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் மறைமுகப்பிரிவு மட்டுமே நடைபெறுகிறது.
Assertion: Offsprings produced by asexual reproduction are genetically identical to the parent.Reason: Asexual reproduction involves only mitosis and no meiosis.


6 ➤ முதிர்ந்த விந்து செல்கள் சேகரிக்கப்படும் இடம்.
The mature sperms are stored in the


7 ➤ ஆண்பால் ஹார்மோனான டெஸ்டோஸ்டீரோன் சுரக்கும் இடம்.
The male sex hormone testosterone is secreted from


8 ➤ விந்து திரவத்தின் பெரும்பான்மைப் பகுதியைச் சுரக்கும் துணைச் சுரப்பி.
The glandular accessory organ which produces the largest proportion of semen


9 ➤ பெண்ணின் சுமரி ஆணின் எவ்வுறுப்புக்கு ஒப்பானது ?
The male homologue of the female clitoris is


10 ➤ கரு பதியும் இடம்.
The site of embryo implantation is the


11 ➤ தொப்புள் கொடியை உருவாக்கும் கரு சூழ் படலத்தின் அடிப்படை.
The foetal membrane that forms the basis of the umbilical cord is


12 ➤ குழந்தை பிறப்புக்குப்பின் பால் சுரத்தலைத் தொடங்கி வைப்பதும் தொடர்ச்சியாகச் சுரக்க வைக்கவும் உதவும் முக்கிய ஹார்மோன்.
The most important hormone in initiating and maintaining lactation after birth is


13 ➤ பாலூட்டியின் முட்டை.
Mammalian egg is


14 ➤ அண்ட செல்லைத் துளைத்துச் செல்வதற்கு முன் விந்து செல்லில் நடைபெறும் நிகழ்வு.
The process which the sperm undergoes before penetrating the ovum is


15 ➤ வலிமிகுந்த மாதவிடாய் இவ்விதம் அழைக்கப்படும்.
Painful menstruation is termed as


16 ➤ குழந்தை பிறந்தவுடன் உடனடியாகச் சுரக்கும் பாலின் பெயர்.
The milk secreted by the mammary glands soon after child birth is called


17 ➤ சீம்பாலில் அதிகம் காணப்படுவது.
Colostrum is rich in


18 ➤ ஆண்ட்ரோஜன் இணைவுப்புரதத்தை உற்பத்தி செய்பவை.
The Androgen Binding Protein (ABP) is produced by


19 ➤ கீழ்க்கண்ட எந்த மாதவிடாய்க் கோளாறு சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது ?
Which one of the following menstrual irregularities is correctly matched?


20 ➤ தவறான இணையைக் கண்டுபிடி.
Find the wrongly matched pair


21 ➤ கூற்று (A) - ஆணில் விந்தகங்கள் வயிற்றுக்கு வெளியே விதைப்பையினுள் காணப்படுகின்றன.
காரணம் (R) - விதைப்பை வெப்ப நெறிப்படுத்தியாகச் செயல்பட்டு விந்தகத்தின் வெப்பநிலையை 20°C குறைத்து இயல்பான விந்தணு உற்பத்தி உதவும்.
Assertion (A) - In human male, testes are extra abdominal and lie in scrotal sacs. Reason (R) - Scrotum acts as thermoregulator and keeps temperature lower by 2°C for normal sperm production.


22 ➤ கூற்று (A) - அண்டம் விடுபடுதல் என்பது கிராஃபியன் நுண்பையிலிருந்து அண்டம் வெளியேறும் நிகழ்ச்சியாகும்.
காரணம் (R) - இது மாதவிடாய் சுழற்சியின் நுண்பை (ஃபாலிகுலார்) நிலையில் நடைபெறுகிறது.
Assertion (A) - Ovulation is the release of ovum from the Graafian follicle. Reason (R) - It occurs during the follicular phase of the menstrual cycle.


23 ➤ கூற்று (A) - விந்து செல்லின் தலைப்பகுதியில் அக்ரோசோம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவைக் கொண்டிருக்கிறது.
காரணம் (R) - அக்ரோசோம் திருகு வடிவிலமைந்த மைட்டோகாண்ட்ரியங்களைக் கொண்டுள்ளது.
Assertion (A) - Head of the sperm consists of acrosome and mitochondria. Reason (R) - Acrosome contains spiral rows of mitochondria.


Your Score is

233 comments:

 1. I.karpagam
  12 th B2
  G.G.H.S.School
  Gingee.my mark 23/23.

  ReplyDelete
  Replies
  1. M.Deepa 12th B1 G G.H.S.School Gingee.my mark 23/23

   Delete
  2. N.vishnu 12th A4 csi G.H.S.School My Mark 23

   Delete
  3. K. Saru Latha
   G. H. S. School
   Vikravandi
   23/ 23

   Delete
  4. N. Thendral
   G. H. S. School
   Vikravandi
   23/19

   Delete
  5. A. Gomathy 12th B2
   G.H.S.School
   Endiyur 23/23

   Delete
  6. S.Surenthar XII-A2
   AMHSS
   kurinjipadi 23/23

   Delete
  7. R.Kavipriyan 12th-A
   GHSS
   Thanthani
   23/23

   Delete
  8. D.Deepika 12th A2 G.G.H.S.School,Injabakam.
   My score 23/23

   Delete
  9. V.Vishnu
   Ghss Sithalambattu
   My score 23/23

   Delete
  10. R.Arulraj
   12-A
   G.b.h.s.school Thimiri
   Ranipet
   My Mark 23/23

   Delete
  11. D.Karthik
   12-A2
   G.H.H.School Nagakuppam
   Kallakkurichi
   My mark 21/23

   Delete
 2. S.subulakshmi
  12th B2
  G.G.Hr.S.SCHOOL
  GINGEE
  My MARK 23/23

  ReplyDelete
 3. R. Haridass
  12th A2
  G. H. S. S
  Vikravandi
  Mark :22/23

  ReplyDelete
 4. Nasiya s 12 B2 GGHSS Gingee My Score Is 23/23

  ReplyDelete
 5. K.Sanjay
  12th A3
  St.paul's.hr.sec.school
  Salem-7
  My mark 21/23

  ReplyDelete
 6. S.shalini
  12th B1
  G.G.H.s.school
  Gingee
  My score 23/23

  ReplyDelete
 7. A.santhiya 12 th b2 my mark 23/22 sir.g.g.hr sec school Gingee .

  ReplyDelete
 8. K.manju
  12th B1
  G.G.H.s.school
  Gingee
  My score 23/23

  ReplyDelete
 9. Adhithyan A R
  St Paul's higher secondary school
  Salem,
  Salem-7

  My mark 23/23

  ReplyDelete
 10. S.Riyas Thursday november18.2021'11.52AM Govt Hr scholl in pudur my score 21/21

  ReplyDelete
 11. M.Chandhru
  12th-B
  G.H.S.School
  Krishnagiri
  My Mark - 23\23

  ReplyDelete
 12. E.Ajay thursday november 18 2021'12.4Am govt hr school in pudur my score 19/21

  ReplyDelete
 13. R.Selvakala
  12 A2
  GHSS
  Nagakuppam
  My mark 20/23

  ReplyDelete
 14. S. Mohamed imran
  12-A2
  Ghss vikravandi.
  Total mark :23/23


  ReplyDelete
 15. ༒︎🇩 🇭 🇮 🇳 🇪 🇸 🇭 ༒︎

  ReplyDelete
 16. G.Yesuanisfelix
  12,A2
  Govt Higher Secondary school,
  Ennaiyram
  My Mark 23/23

  ReplyDelete
 17. Savithiri.s 12th B2.G.G.H.S.School.Gingee.My mark is 23/23

  ReplyDelete
 18. Hi
  Sivapriyan
  GBHSS
  Sankarapuram
  MARK 23 /23

  ReplyDelete
 19. P. Prithisha 12th A2 G. H. S. School nagalur. My mark is 23/23

  ReplyDelete
 20. I am akash GBHSS SANKARAPURAM MARK 23/23

  ReplyDelete
 21. Kasthuri 12 std G.H.S.school sathiyamangalam Vilupuram district mark 22/23

  ReplyDelete
 22. I am kalaiyarasi GHSS ponparappi,mark-23/23

  ReplyDelete
 23. TAMILARASU K
  XII A3
  St.Paul'S Hr.Sec.School
  My Mark is 23/23

  ReplyDelete
 24. I am joys mery GHSS srivanjiyam mark 23/23

  ReplyDelete
 25. Hi my name is kalaiyarasi 12th A GHSS ponparappi, Ariyalur district my mark-23/23

  ReplyDelete
 26. G. Bhugenshwari
  12 a2
  G. G. H. S. School
  Mark 23/23

  ReplyDelete
 27. D.Jeevitha
  12th A2
  GHSS
  NAGAKUPPAM
  My mark 23/23

  ReplyDelete
 28. M.Girija
  XII th B1
  G.G.H.A.S. Gingee
  My total score is 23 out of 23

  ReplyDelete
 29. Ananthi.p 12-c std, govt hr sec school, Haridwaramangalam, valangaiman Tk, thiruvarur Dt

  ReplyDelete
 30. G.THANANJAYAN
  12.C
  G.H.S.S
  HARIDWARAMANGALAM

  ReplyDelete
 31. Ananthi.p 12-c std,govt Hr sec school, Haridwaramangalam, valangaiman tk, thiruvarur Dt. My mark 23/23

  ReplyDelete
 32. D.Aarthi
  12thB
  GGHS.School

  Manalurpet
  MyMark 23/23

  ReplyDelete
 33. K.Ayyanar 12 std G.H.S.school thazuthali Vilupuram district mark 22/23

  ReplyDelete
 34. N.Elakkiya
  12-B
  P.K.M.GHS school
  My mark 23/23

  ReplyDelete
 35. A.Ashwini
  12th B2
  G.G.H.S.S school
  Gingee
  My score is (23/23)


  ReplyDelete
  Replies
  1. H. Manonmani
   12th "C"
   St. Joseph of cluny Matric.Hr.Sec.school,
   Tindivanam
   My mark is (22/23)

   Delete
 36. T.Srimathi
  12D
  P.K.M.GHS SCHOOL
  My Mark 23/23

  ReplyDelete
 37. Aabith Hussain
  12 th agree
  GHSS
  SATHIYAMANGALAM GINGEE

  ReplyDelete
 38. M.DEVI SRI
  12th(B2)
  G.G.H.S.S school
  Gingee
  My score is(23/23)

  ReplyDelete
 39. C.Akshaya
  12th A
  Ghss ponparappi
  My marks 21/23

  ReplyDelete
 40. G.SINDHUJA
  12.C
  G.H.S.S
  HARIDWARAMANGALAM

  ReplyDelete
 41. Vaishnavi
  12th
  GHSS Kandiramanickam
  My score is (23/23)

  ReplyDelete
 42. M.Praveenkumar ,
  12 th ,
  Thathampatti
  Salem

  ReplyDelete
 43. N. Thendral
  G. H.s.school
  Vikravandi
  23/ 20

  ReplyDelete
 44. B. Vaishnavi
  12th std
  GHSS Kandiramanickam
  My score is (23/23)

  ReplyDelete
 45. A.Akshayadharshini
  12-B
  P.k.M.G.H.S.School
  My Mark 23/23

  ReplyDelete
 46. Nivethini.M 12-c std, govt Hr sec school, Haridwaramangalam, ,thiruvarur Dt,my mark 23/23

  ReplyDelete
 47. K. Vaishnavi
  12-C
  G.G.H.s.school
  My Mark 23/23

  ReplyDelete
 48. S.Kathiravan
  12.C
  G.H.S.S
  Haridwaramangalam

  ReplyDelete
 49. Bhuvaneshwari ,12 D ,PKMGHSS,My mark 23/23

  ReplyDelete
 50. G.Madheswari 12 B2 G.G.H.S.School my score is 23/23

  ReplyDelete
 51. R.indhumathi,12-D,PKMGHSS,my mark 23/23

  ReplyDelete
 52. Thursday, November 18,2021 2:11:00 PM
  M.Gomathi
  12th A2
  GHss
  Nagakuppam

  ReplyDelete
 53. G.Jaya Lakshmi
  XIITH B1
  G.G.H.S.S. Gingee
  My total score is 23out of23

  ReplyDelete
 54. GJaya Lakshmi
  XIITH B1
  G.G.H.S.S. Gingee
  My total score is 23out of 23

  ReplyDelete
 55. Aishwarya 12th.B...GHSS..Haleseebam, my mark is (23/23)

  ReplyDelete
 56. Thursday, November 18,2021 2:17:00 PM
  M.Gomathi
  12th A2
  GHss
  Nagakuppam
  My mark 22/23

  ReplyDelete
 57. J.deepalakshmi
  12 B2
  G.H.S.s Ginger
  My total score 23to 23

  ReplyDelete
 58. S.Arthi
  12 b2
  G.G.H.S.S
  Gingee
  My score 23/23

  ReplyDelete
 59. D.Arthi
  l2 B1
  G.G.Hr.S.SCHOOL
  GINGEE
  My MARK 23/23

  ReplyDelete
 60. R.Bavadharani
  12th'A'
  GHSS ponparappi
  My mark 23/23

  ReplyDelete
 61. K.kuberalakshmi
  12A2
  G.G.hr.sec.school
  My mark 19/23

  ReplyDelete
 62. A.Gunasri
  12D
  P.K.M.G.H.s.school
  My mark23/23

  ReplyDelete
 63. P. Gopika
  12D
  P.k.M.Ghs.school
  MY MARK 22/23

  ReplyDelete
 64. M.Monisha,12_D,p k M G H S schooL MY MARK 23/23

  ReplyDelete
 65. G.pradeepa 12 -D
  PKMGHSS
  My mark is 23/23

  ReplyDelete
 66. V. Reethana 12 c GHSS Haridwaramangalam

  ReplyDelete
 67. Vijayalakshmi
  12th b1
  G.G.H.S.school
  Gingee
  Marks 23/23

  ReplyDelete
 68. S.Kaviya
  12th A
  G.H.S.School
  Haridwaramangalam
  Mark 23/23

  ReplyDelete
 69. KIRUPA.M
  12-B PKMGHS SCHOOL
  MY MARK=23/23

  ReplyDelete
 70. Subasri.K 12-c G.H.S School Haridwaramangalam My Mark 23/23

  ReplyDelete
 71. R.Ragavi
  12th A
  G.H.S.School
  Haridwaramangalam

  ReplyDelete
 72. A.keerthika
  12th A
  G.H S School
  Haridwaramangalam
  23/23

  ReplyDelete
 73. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 74. L.priyanka.12ThB1.GGHss.Gingee.my.score23outof23

  ReplyDelete
 75. A.Sariga
  12th B1
  G.G.H.S.s.gingee
  My score 23/23

  ReplyDelete
 76. V. Deepika 12 c GHSS Haridwaramangalam

  ReplyDelete
 77. Sabarinathan.k12th G.G.H.S my score23/23

  ReplyDelete
  Replies
  1. K.KANNAN
   12th À
   GHSS school ponparappi
   My marks 22/23

   Delete
 78. R.Samundeesvari
  12th-A
  GHHS Ponparappi
  My mark 23/23

  ReplyDelete
 79. ᴋ.sᴜᴅᴀʀ
  12ᴛʜ-A
  ɢʜʜs ᴘᴏɴᴘᴀʀᴀᴘᴘɪ

  ReplyDelete
 80. k.sudar
  12th- A
  GHHS PONPARAPPI
  my mark 23/23

  ReplyDelete
 81. n.sharmila,12th-d,marks-23/23
  P.k.m.g.h.s school

  ReplyDelete
 82. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 83. S. Yamuna
  12th B1
  G.G.H.S.SCHOOL
  MY SCORE 23/23

  ReplyDelete
 84. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 85. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 86. J. Janthini 12B1 G. G. H. S. School Total 23/23

  ReplyDelete
 87. Harikrishnan
  12th A sec
  23 mark

  ReplyDelete
  Replies
  1. M.Harikrishnan
   12th A sec
   Mark / 23
   Ponparappi G Hr sec school ponparappi

   Delete
  2. M.Harikrishnan
   12th Asec
   Mark 23/23
   G Hr sec school ponparappi

   Delete
 88. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 89. Vetrivel 12-A GHSS ponparappi my mark 23/23

  ReplyDelete
 90. K.kalaiyarai 12 th B1 GGHs school gingee mark 23/23

  ReplyDelete
 91. S.Arunmozhi
  12th
  Mark 23/23
  GHSS ponparappi

  ReplyDelete
 92. P Rahul 12-A GHSS ponparappi my mark 23/22

  ReplyDelete
 93. T.Dhinesh
  12th-A2
  GBHSS thiyagadhurugam
  22/23

  ReplyDelete
 94. S.Nivetha
  12th-A
  GBHSS PONPARAPPI
  23/ 23

  ReplyDelete
 95. M.subitha 12-A GHSS Kattur thiruvarur My Mark 23/21

  ReplyDelete
 96. I am karthika priya srivainjayam 12- B

  ReplyDelete
 97. C. SIVARAJ
  12 A
  GHSS SCHOOL PONPARAPPI
  MY MARK:23/23

  ReplyDelete
 98. R.silambarasan
  12A
  Ghss haridwaramangalam
  23/23

  ReplyDelete
 99. T.Nithyashree
  12-D
  P.K.M.G.H.S.School
  Mark - 23/23

  ReplyDelete
 100. M.Deepa
  12-B
  G.H.s.school
  Nagalur
  My score is 22/23
  Nagalur

  ReplyDelete
 101. R.Anupriya
  Bio-maths(A sec)
  Government higher secondary school
  Mimisal-614621

  ReplyDelete
 102. R.Anupriya
  Bio-maths(A sec)
  My score 22/23
  Govt higher secondary school
  Mimisal-614621

  ReplyDelete
 103. M. Vasudevan
  12-D (Agri)
  P. K. M. G. H. S school
  Madhanaikanpatti
  Mark. 23/23

  ReplyDelete
 104. V.kowsalya 12 th B1 pure science government girls higher school

  ReplyDelete
 105. D. Rajalakshmi,
  12th A2,
  Veludayar Government Aided Higher secondary school Thiruvarur.
  My Mark 23/23

  ReplyDelete
 106. Swathi.k
  G.h.s.s
  Thanthani
  Aranthagi (thaluk)
  Pudukkottai (dist)

  ReplyDelete
 107. S. Mahesh,
  XII-MPCB(t/m),
  G. B. HR. SEC. SCHOOL.
  SHOOLAGIRI,
  KRISHNAGIRI (dt)..

  ReplyDelete
 108. M.Anitha
  G.H.S.S
  Thanthani
  Aranthangi(Tk)
  Pudukkottai(dt)

  ReplyDelete
 109. Nagadhivya. A
  G. H. S. S
  Thanthani
  Aranthagi (thaluk)
  Pudukkottai (district)

  ReplyDelete
 110. M.saranya 12th'A'G.H.s.school Thanthani

  ReplyDelete
 111. Nandhini. P
  G. H. S. S
  Thanthani
  Aranthagi(thaluk)
  Puthukootai (district)

  ReplyDelete
 112. Parameshwari.s
  G.H.S.S Thanthani
  Aranthagi thaluka
  Pudukkottai district

  ReplyDelete
 113. K.JAI AKASH,
  St.joshop of cluny MHSS,
  Tindivanam,
  Villupuram district.

  ReplyDelete
 114. B.kalaimani 12 B2 G.G.H.S.School GinGee
  My score is 23/23

  ReplyDelete
 115. R.Sivaranjani,
  St.joseph of cluny MHSS, Tindivanam, villupuram district.my score 23/23

  ReplyDelete
 116. S.Pradhiksha,
  St.joseph of Cluny MHSS
  Tindivanam,
  Villupuram district.My score 23/23

  ReplyDelete
 117. S.Prathiksha XII- C
  St.joseph of Cluny MHSS,
  Tindivanam,
  My score 23/23

  ReplyDelete
 118. B.subhasree,
  St.joseph of ClunyMHSS
  My score 23/23

  ReplyDelete
 119. p.balasupramani 12th a1 gbhss keranur

  ReplyDelete
 120. T.Lekha Sree,XII - C.
  St.Joseph of Cluny Matric.hr.sec.School.
  Tindivanam.My score = 23/23

  ReplyDelete
 121. St.Joseph Of cluny MHSS
  Tindivanam
  E.Sri Nandhini, XII-C
  My score=23\23

  ReplyDelete
  Replies
  1. st.joseph of cluny mhss
   tvm
   s.santhosh
   my score 23/23

   Delete
 122. R.Karishma ,XII - C
  St . Joseph of cluny MHSS
  Tindivanam
  My score is 23/23

  ReplyDelete
 123. G.Harini
  12th-D
  MNS government girls higher secondary school, attaiyampatti,selam
  My mark:23/23

  ReplyDelete
 124. S.Elavarasi
  12th-A2
  GHHS
  Nagakuppam
  My mark 21/23

  ReplyDelete
 125. S.savunthariya
  12 th_c3
  Nirmala girl's hr.sec.school
  Ariyalur
  My mark:23/23

  ReplyDelete
 126. H. Manonmani
  12th "C"
  St. Joseph of cluny matric. HR. Sec. School, Tindivanam
  My mark is (22/23)

  ReplyDelete
 127. S.savunthariya
  12_C3
  NIRMALA GIRL'S HR.SEC.SCHOOL
  ARIYALUR
  MY MARK;23/23

  ReplyDelete
 128. S.savunthariya
  12_C3
  NIRMALA GIRL'S HR.SEC.SCHOOL
  ARIYALUR
  MY MARK 23/23

  ReplyDelete
 129. D.Shaheen Raziya
  XII-C,St Joseph Of Cluny,
  Tindivanam
  My Mark is 23/23

  ReplyDelete
 130. V.vijayanka
  12th-B
  Government higher secondary school
  Periyakolapadi
  My mark 23/23

  ReplyDelete
 131. H.Gunaselvi, 12th -B
  St.joseph of Cluny MHSS
  Tindivanam
  My score 23/23

  ReplyDelete
 132. S.narmatha 12th A2 group government higher secondary school illodu Villupuram
  My mark is 23/23 teacher

  ReplyDelete
 133. R. Sandiya Xll-C
  St. Joseph of cluny MHSS
  Tindivanam.
  My score is 23/23

  ReplyDelete
 134. R.Sandiya, Xll-C
  St. Joseph of cluny MHSS
  Tindivanam.
  My score is23/23

  ReplyDelete

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||

TRB PG RECRUITMENT 2021 | TRB அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : PGT/PD/Computer Instructor Grade I விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.10.2021. | Click Here
kalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.