KALVISOLAI | CLASS 11 | BIOLOGY ZOOLOGY | பாடம் 2 | விலங்குலகம் | BOOK BACK 1 MARK | ONLINE TEST | AUDIO BOOK

ப்ளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்தத் தேர்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த யூ ட்யூப் தளத்தில் வரும் ஆடியோவை ப்ளே செய்து மீண்டும் மீண்டும் கேளுங்கள். ஆடியோவை கேட்கும் பொழுதே கீழே உள்ள கேள்வி பதில்களை SCROLL செய்து உற்று நோக்குங்கள். பிறகு கேள்விகளில் உள்ள சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து TOUCH செய்யுங்கள்.. கடைசியாக நீங்கள் எடுத்த மதிப்பெண் வரும். அந்த மதிப்பெண்ணை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ் இல் பதிவு செய்யுங்கள். மதிப்பெண் குறைந்தால் மீண்டும் ஒருமுறை முயற்சி செய்யுங்கள்... வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே...அன்புடன் - K.K.D.

☝️☝️☝️ PLAY AUDIO FIRST... JUST TOUCH ABOVE IMAGE ☝️☝️☝️

1 ➤ நிடேரியாவில் காணப்படும் சமச்சீர் அமைப்பு .
The symmetry exhibited in cnidarians is .


2 ➤ கடல் சாமந்தி சார்ந்துள்ள தொகுதி
Sea anemone belongs to phylum.


3 ➤ தட்டைப்புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்கச் செல்கள் .
The excretory cells that are found in platyhelminthes are.


4 ➤ கீழ்க்காணும் எந்த உயிரியில் 'சுயக் கருவுறுதல்' நடைபெறுகிறது?
In which of the following organisms, self fertilization is seen.


5 ➤ மண்புழுக்களின் நெஃப்ரீடியாக்கள் கீழ்க்காணும் உறுப்பு செய்யும் .அதே செயலைச் செய்கிறது.
Nephridia of Earthworms are performing the same functions as.


6 ➤ இவற்றுள் எது உண்மையான உடற்குழியைக் கொண்டது?
Which of the following animals has a true coelom ?


7 ➤ கண்ட அமைப்பு இதன் முக்கியப்பண்பு .
Metameric segmentation is the main feature of .


8 ➤ பெரிட்டிமாவில் இடப்பெயர்ச்சி இதன் உதவியுடன் நடைபெறுகிறது.
In Pheretima locomotion occurs with the help of .


9 ➤ இயற்கையில், மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சிற்றினங்களைக் கொண்ட உயிரிகள் .
Which of the following have the highest number of species in nature?


10 ➤ இவற்றுள் எது கிரஸ்டேஷிய உயிரி?
Which of the following is a crustacean?


11 ➤ கரப்பான் பூச்சியின் சுவாச நிறமி.
The respiratory pigment in cockroach is .


12 ➤ எத்தொகுதி உயிரிகளின் புறச்சட்டகம் கைட்டினாலான கியூட்டிகிளைக் கொண்டுள்ளது?
Exoskeleton of which phylum consists of chitinous cuticle?


13 ➤ பக்கக்கோட்டு உணர்வு உறுப்புகள் இதில் காணப்படுகிறது.
Lateral line sense organs occur in .


14 ➤ கால்களற்ற இருவாழ்வி .
The limbless amphibian is.


15 ➤ நான்கு அறை இதயம் இதில் காணப்படும்.
Four chambered heart is present in .


16 ➤ இவற்றுள் பொருத்தமற்ற இணையைத் தேர்ந்தெடு.
Which of the following is not correctly paired?


17 ➤ கீழ்க் காண்பவைகளில் எது முட்டையிடும் பாலூட்டி?
Which of the following is an egg laying mammal?


18 ➤ நுமேட்டிக் (காற்றறை கொண்ட) எலும்புகள் காணப்படும் உயிரி.
Pneumatic bones are seen in


19 ➤ சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பொருத்துக.
(p) நத்தை = (1) பேய் மீன்
(q) டென்டாலியம் = (ii) கைடான்
(r) கீட்டோபிளூரா = (ii) ஆப்பிள் நத்தை
(s) ஆக்டோபஸ் = (iv) தந்த ஓடு (Tusk shell)
Match the following columns and select the correct option.
(p) Pila (i) Devil fish
(q) Dentalium (ii) Chiton
(r) Chaetopleura (iii) Apple snail
(s) Octopus (iv) Tusk shell


20 ➤ கீழ்க்கண்ட எத்தொகுதியில் முதிர் உயிர்கள் ஆரசமச்சீரமைப்பையும், லார்வாக்கள் இருபக்க சமச்சீரமைப்பையும் கொண்டுள்ளன?.
In which of the following phyla, the adult shows radial symmetry but the larva shows bilateral symmetry?


21 ➤ எந்த இணை சரியாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது?
Which of the following is correctly matched?

Your Score iskalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-

👇👇👇 JOIN WITH US 👇👇👇

 1. Kalvisolai Telegram Channel Invite Link | Click

 2. Kalvisolai Telegram Group Invite Link | Click

 3. Kalvisolai Whats App Invite Link - Group 21 | Click

 4. Kalvisolai Job Alert Whats App Invite Link - Group 4 | Click

 5. Kalvisolai Facebook Page Invite Link | Click

 6. Kalvisolai Facebook Group Invite Link | Click

 7. Kalvisolai Edu Video Youtube Invite Link | Click

 8. Kalvisolai Twitter Invite Link | Click

57 comments:

 1. My mark is 21 marks my name is Praveen Kumar +1 student tamil medim my phone number is 7604809112

  ReplyDelete
 2. My mark is 21 marks my name is Praveen Kumar+1 student

  ReplyDelete
 3. Mymarkis21 MarksmynameisA.keerthana+1student


  ReplyDelete
 4. Sir 19n question right sir by S Jayasurya

  ReplyDelete
 5. V. Pavithra
  11th
  T. A. Hr. Sec. School
  Kallimandhayam
  My mark 21/21

  ReplyDelete
 6. Name..hari prasanth.A 11-B my mark 19

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. K. Rathina priya
  11 th
  T.A.H.S.school
  Kallimandayam
  My mark 21 /21

  ReplyDelete
 9. Anitha.s Thursday, July 22,2021 time 6.20pm.
  Mark:21/21

  ReplyDelete
 10. S menaka
  11th
  GOVT.H.r.sec.scholl Thiruvengadam
  My mark 21/21

  ReplyDelete
 11. N. Deva dharshini,
  11th,
  T.A.Hr.Sec.School,
  Kallimandayam,
  My mark is 21/21

  ReplyDelete
 12. My name maheshwari my Mark 19 +1 sutend. Sir

  ReplyDelete
 13. M.Abirami,
  11th,
  T.A.Hr.Sec.School,
  Kallimandayam,
  My mark is 21/21

  ReplyDelete
 14. P.Maheswari,
  11th,
  T.A.Hr.Sec.School,
  Kallimandayam
  My Mark is 21/21

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. My name is Rashitha
  My mark 21/21
  +1student sir

  ReplyDelete
 17. S.Kalees wari
  11th,
  T.A.Hr.Sec.School,
  Kallimandayam,
  My Mark 20/21

  ReplyDelete
 18. My name is E. Sabari
  Govt, Hr, sec, school, Avanippur
  11std A2
  My mark 21/21

  ReplyDelete
 19. ABBAS Wednesday,july 28,2021 10:50:00AM
  My name r.ABBAS my mark 19/21

  ReplyDelete
 20. T.prathipa my score is 21 out of 21

  ReplyDelete
 21. A. Anusha
  11th A2
  G.H. sec school veedur
  Villupuram
  My mark 21/21

  ReplyDelete
 22. S.Dharshini
  11th A2
  G.H.Sec School veedur
  Villupuram
  My mark 21/21

  ReplyDelete
 23. R. Muthazhagi
  11th A2
  G.H. sec school veedur
  Villupuram
  My mark 21/21

  ReplyDelete
 24. M.suganya
  11th std
  My mark 1(19/21)
  2(21/21)

  ReplyDelete
 25. A.MONISHA
  11 STD A2
  G.H.S.SCHOOL VEEDUR
  VILLUPURAM
  My mark 20/21

  ReplyDelete
 26. My name is R.Sathya my scores 21 I am 11th std t/M

  ReplyDelete
 27. அ.முத்துசங்கர்,
  11-அ,
  அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி,
  காஞ்சி,606702
  புதுப்பாளையம் ஒன்றியம்,
  செங்கம் வட்டம்,
  திருவண்ணாமலை மாவட்டம்,
  தமிழ்நாடு.

  மதிப்பெண்:21/21

  ReplyDelete

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||

TRB PG RECRUITMENT 2021 | TRB அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : PGT/PD/Computer Instructor Grade I விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.10.2021. | Click Here
kalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.