MAIN MENU

2023-24 நிதியாண்டுக்கான MLA தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ₹351 கோடி விடுவிப்பு செய்து அரசாணை வெளியீடு - பள்ளிகளில் வகுப்பறை மற்றும் பிற பணிகள் (பக்கம் 23, 24, 25) மேற்கொள்ள அனுமதி!!!


  • 2023-24 நிதியாண்டுக்கான MLA தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ₹351 கோடி விடுவிப்பு செய்து அரசாணை வெளியீடு - பள்ளிகளில் வகுப்பறை மற்றும் பிற பணிகள் (பக்கம் 23, 24, 25) மேற்கொள்ள அனுமதி!!!

  • NEED THIS DOCUMENT ? | DOWNLOAD

  • NEED MORE ? | CLICK HERE


No comments:

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||