தூரிகை தொட்ட மேனகை !

(click the image to enlarge)நன்றி :தேவதை மாத இதழ்

1 comment: