01.01.2012 ல் உள்ளவாறு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் மற்றும் நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்விற்குத் தகுதி வாய்ந்த முதுகலைப் பாட ஆசிரியர்கள் / உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் / அரசு உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களின் தகுதியுடையோர் பட்டியலை பள்ளிக்கல்வித்துறை தயார் செய்ய துவங்கியது.


01.01.2012 ல் உள்ளவாறு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் மற்றும்  நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்விற்குத் தகுதி வாய்ந்த முதுகலைப் பாட ஆசிரியர்கள் / உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் / அரசு உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களின் தகுதியுடையோர் பட்டியலை பள்ளிக்கல்வித்துறை தயார் செய்ய துவங்கியது.

Comments

 1. All promotions are for B.Ts and High school HMs only. Many direct PGs with 22 years of experience are going to retire without any single promotion.Hr.Sec school HMs with 15 years service as Hr Sec HMs retire without promotion.Less qualified & less experienced BTs and High school HMs get successive promotions in less that 13 to 14 years and retire as JDs.New govt and new administrators have to deal this controversy with more concern and solve this problem.Last govt was incapable of resolving this & I am sure the new govt will resolve this problem in its own style.

  ReplyDelete
 2. DEAR SIR, PG CADRE IS EQUIVALENT TO HIGH SCHOOL HM AND THE DEO CADRE IS EQUIVALENT TO HIGHER SEC HM.SO THE HIGHER SEC HM MAY TRY FOR CEO DIRECTLY.WHY DO YOU LIKE TO COME EQUAL CADRE OF DEO.PLEASE DONT THINK ABOUT DEO.BY BALAMURUGAN PGT GHSS MALANKINAR,VIRUTHUNAGAR

  ReplyDelete
 3. P.G.Teachers may raise options to go to high school H.M's.As it is equal pay and cadre.Or raise to occupy class 9 th to 12th std.Then P.G'S obtain all high and higher sec. school H.M's post.

  ReplyDelete
 4. All pgs and bts are very calculative. now this question raising from a primary school teacher. why can't get the deeo promotion from the primary teacher after a.e.e.o promotion? logically deeo promotion will be go to a primary teacher. unfortunately deeo promotion goes to high school hms and hr.sec.school hms . what a logic? govt policy

  ReplyDelete
 5. direcct pg with 22 yrs are nothing 2 know. appavigal. eduppar kaipillai.but bts are cell apillaigal . u readers agreed?all pgs pray ur god.

  ReplyDelete
 6. Now government ask promotion panel,Direct pgs are worst affected cadre in pallikalvithurai.They are treated as SLAVES.My humble request to Govt, please DEPROMOTE all direct pgs (even 20years experience) to BT CADRE.

  ReplyDelete
 7. Only on record Hr sec school HMs and DEOs are of same rank,but DEO conduct Hr sec HMs meetings,visit Hr sec schools,make questions on Hr.sec school HMs and at the worst these HMs have to give their chair to DEO.Then why this "SAME CADRE" status?BTs and High school schools are "RUSI KANDA PUNAI".They are not ready to lose all these offers & PGs must not expect any JUSTICE from these people.

  ReplyDelete
 8. 100% correct explanation.

  ReplyDelete
 9. A B.T.Asst Who Appointed 0n 04.03.73 was retired 0n 31.01.2007 without any promotion even after 34 Years of Service. The only reason is upgradation of high schools to Hr.Sec.Schools.

  But a P.G. who appointed on 1979 was promoted as Hr. Sec. HM on 1994 within 15 years and continued in Service of 17 years . He also got promoted as deo, ceo and JD. This is the only reason for PG Stagnation. Don't blame BTs. Senior PG's are only "Rusi Kanda Poonai". PG's are affected by PG"s Themselves.
  By Balan BT Asst GHSS SSKULAM CBE DIST

  ReplyDelete
 10. All the DirectPG Associations are requested to avoid the Promoted PGS like me.Why are you asking the Promoted PGs to take membership?You are always thinking about 720 but not about pay commission partiality .You are getting money from promoted PGs and simultaneously you are playing a game against them .More than 40 percent of the PGs are promoted.Please think over .....

  ReplyDelete
 11. 710 High Schools Upgraded now.when willH.M Counceling. Panel list expecting.

  ReplyDelete
 12. Is it possible to get High school HM those appointed as a BT Asst on the year of 2000?

  ReplyDelete
 13. விரைவில் அரசு தலைமை ஆசிாியா் பணியிடங்களை நிரப்பவேண்டும்

  ReplyDelete
 14. PG DESIGNATION IS EQUAL TO HIGH SCHOOL HM, SO IT'S NOT A PROMOTION FOR PG'S, BUT IF A BT BECOME HIGH SCHOOL HM THEN IT IS A PROMOTION. Y PG'S R EAGER FOR SAME DESIGNATION.

  ReplyDelete
 15. sir when was part time teachers result will announced.. kindly inform the date

  ReplyDelete

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||