IT FORM VERSION DOWNLOAD

IT FORM VERSION 2018.1 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட IT FORM VERSION 2018.1..... இப்போது உங்களுக்காக...உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
  IT FORM 2017-2018 - FEB 2018 - DOWNLOAD

 1. kalvisolai it form 2017-18 | IT FORM VERSION 2018.1 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட IT FORM VERSION 2018.1.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
 2. IT FORM - IT Software 2017-2018 @ MSKedusoft - DOWNLOAD - CLICK HERE

 3. IT FORM - Instruction for Enable Macro @ MSKedusoft - DOWNLOAD - CLICK HERE

 4. IT FORM 2016-2017 - FEB 2017 - DOWNLOAD

 5. IT FORM VERSION 2017.3- DOWNLOAD - CLICK HERE - DESIGNED BY KALVISOLAI
 6. IT FORM VERSION 17.1 - IT FORM DOWNLOAD (REVISED) - CLICK HERE - DESIGNED BY ARUNAGIRI, PG ASST IN MATHS, GHSS, KASINAYAKKANPATTI, VELLORE DISTRICT.
 7. IT FORM VERSION 17.1 - FONT DOWNLOAD - CLICK HERE - DESIGNED BY K.ARUNAGIRI, PG ASST. IN MATHS, GHSS, KASINAYAKKANPATTI, VELLORE DISTRICT.

Comments

 1. IT FORM - IT Software 2017-2018 @ MSKedusoft is excellent. But the pay commission arrears for the month of October 17 calculated by the software automatically is representing a wrong amount. The difference in CCA is not taken by the software and hence the difference. Kindly rectify the mistake

  ReplyDelete
 2. There is no space for One day strike and PC arrear for the month October2017. He simply ask our mail ID for the Updation to be sent to. Why dont you upload the updated version to this website? I've sent my mail ID to Mr.Senthil Kumar. But No reply for the 10 days, I Use this software to all the teachers in my school.Now its time wasting one. Dear teachers Please download any other software and save your time. Reuest to ADmin: Please dont allow the persons like him asking to send mail to his personel Mail ID for Updation.

  ReplyDelete
 3. THERE IS NO CELL FOR FILL EXTRA PLI (AMOUNT EXAMPLE.MORE THAN 6 ENTRIES).INSERT ROW COMMAND IS NOT ENABLE MODE

  ReplyDelete
 4. great job sir. Congrats. Never mind negative comments as it contains everything

  ReplyDelete
 5. Dear sir,
  Excellent job. Never mind negative comments sir. He has responded to my query regarding DA difference and Pay commission arrears difference and immediately sent the updated version. Also he has corrected in save as pdf version also. Fourth sheet now automatically comes in landscape mode. Well done.

  ReplyDelete
 6. Sir kindly upload IT Form like as last year

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. IT FORM VERSION 2018.1(DESIGNED BY KALVISOLAI) AY-2017-18ற்கு Update செய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

  ReplyDelete
 9. kalvisolai Designed IT Form Please send.....kolvisolai Form only easy form,please update version 2018.1

  ReplyDelete
 10. kalvisolai Designed IT Form Please send.....kolvisolai Form only easy form,please update version 2018.1

  ReplyDelete
 11. kalvisolai Designed IT Form Please send.....kolvisolai Form only easy form,please update version 2018.1

  ReplyDelete
 12. kalvisolai Designed IT Form Please send.....kolvisolai Form only easy form,please update version 2018.1

  ReplyDelete
 13. kalvisolai Designed IT Form Please send.....kolvisolai Form only easy form,please update version 2018.1

  ReplyDelete
 14. kalvisolai Designed IT Form Please send.....kolvisolai Form only easy form,please update version 2018.1

  ReplyDelete
 15. IT form by G P giri Leo work was very good Why you removed kindly upload give his contact details other forms are not updated Thank you
  Soundar

  ReplyDelete
 16. kalvisolai Designed IT Form Please send.....kolvisolai Form only easy form,please update version 2018.1

  ReplyDelete
 17. :43:00 AM
  kalvisolai Designed IT Form Please send.....kolvisolai Form only easy form,please update version 2018.

  ReplyDelete
 18. kindly upload the IT form designed by kalvisolai

  ReplyDelete
 19. Dear sir please upload kalvisolai it form. It's very urgent .please sir

  ReplyDelete
 20. ITS NOT RELEVANT TO FILL.
  PLEASE UPLOAD THE APPT FORM. TKS

  ReplyDelete
 21. ITS NOT RELEVANT TO FILL.
  PLEASE UPLOAD THE APPT FORM. TKS

  ReplyDelete
 22. IT FORM VERSION 2017.3 (DESIGNED BY KALVISOLAI) AY-2017-18ற்கு Update செய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

  ReplyDelete

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||