உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
KALVISOLAI FLASH NEWS TODAY
KALVISOLAI JOB ALERT 2021
KALVISOLAI CURRENT AFFAIRS 2021
CLASS 10 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 11 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 12 LATEST STUDY MATERIALS
TNPSC LATEST STUDY MATERIALS
TRB LATEST STUDY MATERIALS
TET LATEST STUDY MATERIALS
NEET LATEST STUDY MATERIALS
TEACHERS GENERAL TRANSFER COUNSELLING - 2020-2021
MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...பணியிட எண்ணிக்கை : 3559. | Click Here
TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL EXAM மே 2021 - DETAILS - BOOKS - NOTES - QUESTION PAPERS - VIDEOS - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL ONLINE TEST | Click Here

TNPSC PRESS RELEASE | ACHIEVEMENTS MADE IN TNPSC CONCURRENCE DEPARTMENT

 1. TNPSC- PRESS RELEASE RELATING TO ACHIEVEMENTS MADE IN TNPSC CONCURRENCE DEPARTMENT REG | Download
 2. TNPSC-MCD-PRESS RELEASE-LINK AADHAR WITH ONE TIME REGISTRATION-REGARDING. | Download
 3. TNPSC-PRESS RELEASE REGARDING THE LAUNCH OF THE REVAMPED TNPSC WEBSITE. | Download
 4. TNPSC- PRESS RELEASE RELATING TO RIMC EXAMINATION | Download
 5. TNPSC PRESS RELEASE RELATING TO GROUP 4 TYPIST COUNSELLING REGARDING | Download
 6. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE UPLOADING- REGARDING | Download
 7. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE UPLOADING FOR THE POSTS OF ASSISTANT SYSTEM ENGINEER AND ASSISTANT SYSTEM ANALYST IN TAMIL NADU INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE | Download
 8. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE UPLOADING FOR THE POST OF ASSISTANT TOURIST OFFICER GRADE-II . | Download
 9. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO UPLOADING OF DOCUMENTS FOR CERTIFICATE VERIFICATION FOR THE POST OF ASSISTANT SYSTEM ENGINEER | Download
 10. PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE VERIFICATION FOR THE FOLLOWING POST ASSISTANT DIRECTOR & CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER DRUG INSPECTOR & JUNIOR ANALYST | Download
 11. PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE VERIFICATION/ORAL TEST FOR THE FOLLOWING POSTS * VETERINARY ASSISTANT SURGEON | Download
 12. PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE VERIFICATION/ORAL TEST FOR THE FOLLOWING POSTS -DRUGS INSPECTOR AND JUNIOR ANALYST-ASSISTANT DIRECTOR (WOMEN CANDIDATE ONLY)-CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER (WOMEN CANDIDATE ONLY) | Download
 13. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO THE POST OF CIVIL JUDGE MAIN WRITTEN EXAMINATION(25/2019) - DOWNLOAD HALL TICKET. | Download
 14. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE VERIFICATION FOR THE POSTS OF PROJECT OFFICER IN GOVERNMENT INSTITUTE FOR MENTALLY RETARDED, TAMBARAM INCLUDED IN THE TAMIL NADU GENERAL SERVICE AND PSYCHOLOGIST IN THE TAMIL NADU JAIL SERVICE AND POST OF JAILOR IN THE TAMIL NADU JAIL SERVICE. | Download
 15. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE VERIFICATION FOR THE POSTS INCLUDED IN COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATIONS AND POST OF JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER. | Download
 16. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO THE CONDUCT OF PRELIMINARY EXAMINATION FOR THE POST COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-I (GROUP-I SERVICES) EXAM AND FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE (TECHNICAL) & ASSISTANT SUPERINTENDENT (CHEMICAL WING) IN THE DEPARTMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES [EI(1)] DEPARTMENT INCLUDED IN TAMIL NADU INDUSTRIES SERVICE | Download
 17. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE VERIFICATION/ORAL TEST FOR THE FOLLOWING POSTS CCSE-II (GROUP II) (INTERVIEW POST) ASSISTANT SYSTEM ENGINEER /ASSISTANT SYSTEM ANALYST SENIOR /JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT DISTRICT EDUCATIONAL OFFICER- PROJECT OFFICER-JAILOR-ARCHAEOLOGICAL OFFICER | Download
 18. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO COUNSELLING TO THE POSTS OF TYPIST AND STENO-TYPIST GRADE-III INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES. | Download
 19. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO POSTPONEMENT OF THE QUALIFYING EXAMINATION FOR ADMISSION TO RASHTRIYA INDIAN MILITARY COLLEGE, DEHRADUN, FOR JULY- 2021 TERM | Download
 20. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO DISTRIBUTION OF KABASURA KUDINEER PACKETS TO STAFF OF TNPSC BY CHAIRMAN, TNPSC. | Download
 21. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO DISTRIBUTION OF KABASURA KUDINEER PACKETS TO STAFF OF TNPSC BY CHAIRMAN, TNPSC. | Download
 22. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO POSTPONEMENT OF EXAMINATION FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE (TECHNICAL) & ASSISTANT SUPERINTENDENT (CHEMICAL WING) IN THE DEPARTMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES [EI(1)] DEPARTMENT INCLUDED IN TAMIL NADU INDUSTRIES SERVICE | Download
 23. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO POSTPONEMENT OF CERTIFICATE UPLOAD RELATING TO: JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER, COMBINED ENGINEERING SERVICES | Download
 24. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE VERIFICATION FOR THE POSTS INCLUDED IN COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATIONS AND POST OF JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER. | Download
 25. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO POSTPONE OF COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-I (GROUP-I SERVICES) EXAM. | Download
 26. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO POSTPONE OF COUNSELLING TO THE POST OF TYPIST AND STENO-TYPIST GRADE-III INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES-REGARDING | Download
 27. TNPSC-உரிமையியல் நீதிபதி பதவிக்கான முதன்மை எழுத்துத்தேர்வு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது | Download
 28. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CERTIFICATE VERIFICATION FOR THE FOLLOWING POSTS-JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER - CV-I COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAM-CV-II | Download
 29. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO COUNSELLING TO THE POSTS OF STENO-TYPIST GRADE-III INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES. | Download
 30. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO COUNSELLING TO THE POSTS OF TYPIST INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES. | Download
 31. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO POST OF ARCHAEOLOGICAL OFFICER | Download
 32. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING FOR CLARIFICATION TO PRESS RELEASE NO 12/2020 DATED 12.02.2020 | Download
 33. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO REFORMS | Download
 34. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CV TO THE POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES.-REGARDING | Download
 35. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO COUNSELLING TO THE POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES. -COUNSELLING REGARDING | Download
 36. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO POST OF VETERINARY ASSISTANT SURGEON. | Download
 37. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO REJOINDER | Download
 38. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO REFORMS | Download
 39. TNPSC-தொகுதி-4 அறிவிக்கை எண் 19/2019-கூடுதல் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை. | Download
 40. TNPSC-செய்தி வெளீயீட்டு எண் 07/2020, நாள்:07.02.2020. | Download
 41. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO CIVIL JUDGE MAIN WRITTEN EXAMINATION, COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION AND GROUP - II A SERVICES-COUNSELLING REGARDING | Download
 42. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO UPLOADING CERTIFICATES FOR CERTIFICATE VERIFICATION RELATING GROUP-IV SERVICES | Download
 43. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO THE POST OF CIVIL JUDGE IN TAMIL NADU STATE JUDICIAL SERVICE | Download
 44. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO THE GROUP - 4 SERVICES EXAMINATION | Download
 45. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO THE GROUP - 4 SERVICES EXAMINATION | Download
 46. TNPSC-PRESS RELEASE RELATING TO THE GROUP - 4 SERVICES EXAMINATION | Download
Popular Posts
 1. Class 1 TN New Text Books | Click Here
 2. Class 2 TN New Text Books | Click Here
 3. Class 3 TN New Text Books | Click Here
 4. Class 4 TN New Text Books | Click Here
 5. Class 5 TN New Text Books | Click Here
 6. Class 6 TN New Text Books | Click Here
 7. Class 7 TN New Text Books | Click Here
 8. Class 8 TN New Text Books | Click Here
 9. Class 9 TN New Text Books | Click Here
 10. Class 10 TN New Text Books | Click Here
 11. Class 11 TN New Text Books | Click Here
 12. Class 12 TN New Text Books | Click Here

No comments:

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.