உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
KALVISOLAI FLASH NEWS TODAY
KALVISOLAI JOB ALERT 2021
KALVISOLAI CURRENT AFFAIRS 2021
CLASS 10 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 11 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 12 LATEST STUDY MATERIALS
TNPSC LATEST STUDY MATERIALS
TRB LATEST STUDY MATERIALS
TET LATEST STUDY MATERIALS
NEET LATEST STUDY MATERIALS
TEACHERS GENERAL TRANSFER COUNSELLING - 2020-2021
MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...பணியிட எண்ணிக்கை : 3559. | Click Here
TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL EXAM மே 2021 - DETAILS - BOOKS - NOTES - QUESTION PAPERS - VIDEOS - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL ONLINE TEST | Click Here

BOOKS | TEXT BOOKS (OLD SYLLABUS) - KALVISOLAI

  VI STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 1. VI STD TAMIL- TEXT BOOKS DOWNLOAD
 2. VI STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 3. VI STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 4. VI STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 5. VI STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 6. VI STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 7. VI STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 8. VI STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 9. VI STD COMPUTER SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 10. VI STD COMPUTER SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 11. VII STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 12. VII STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 13. VII STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 14. VII STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 15. VII STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 16. VII STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 17. VII STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 18. VII STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 19. VII STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 20. VIII STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 21. VIII STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 22. VIII STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 23. VIII STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 24. VIII STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 25. VIII STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 26. VIII STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 27. VIII STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 28. VIII STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 29. IX STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 30. IX STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 31. IX STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 32. IX STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 33. IX STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 34. IX STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 35. IX STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 36. IX STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 37. Tamil Nadu TRB TET TNPSC - IX STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 38. X STD OLD TEXT BOOKS (STATE BOARD)
 39. X STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 40. X STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 41. X STD MATHS TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 42. X STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 43. X STD SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 44. X STD SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 45. X STD SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 46. X STD SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 47. X STD OLD TEXT BOOKS (MATRICULATION BOARD)
 48. X STD TAMIL - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 49. X STD ENGLISH - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 50. X STD MATHS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 51. X STD PHYSICS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 52. X STD CHEMISTRY ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 53. X STD BOTANY ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 54. X STD ZOOLOGY ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 55. X STD HISTORY&CIVICS SCIENCE ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD
 56. X STD GEOGRAPHY&ECONOMICS ENGLISH MEDIUM - TEXT BOOKS DOWNLOAD

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.