பிளஸ் 2 உடனடித் தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து தேர்வு எழுதியுள்ள மாணவ, மாணவியருக்கு, 10ம் தேதி முதல், அந்தந்த தேர்வு மையங்களிலேயே மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.


பிளஸ் 2 உடனடித் தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து தேர்வு எழுதியுள்ள மாணவ, மாணவியருக்கு, 10ம் தேதி முதல், அந்தந்த தேர்வு மையங்களிலேயே மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

Comments