உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

NOKIA CODES

nokia-codes

To know private no
*#30#

To know warranty
*#92702689#

To format
*#7370#
*#7780#

To know prodct date
*#3283#

To know serial no
*#06#

To know model
*#0000#

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.