மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2018 சல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட வேண்டிய நாள் நாள் மற்றும் நேரம். 16.07.2018 காலை 10.00 மணி

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2018 மேல்நிலை தேர்வெழுதிய பள்ளி மாணாக்கர்/தனித்தேர்வர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ் விநியோகம். அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட வேண்டிய நாள் நாள் மற்றும் நேரம். 16.07.2018 காலை 10.00 மணி

கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news qr code

Comments