நாளை (24.01.2019) ஜாக்டோ-ஜியோ மாவட்ட அளவில் மறியல் போராட்டமாக நடத்திட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நாளை வட்ட அளவில் ஜாக்டோ-ஜியோ நடத்த இருந்த மறியல் போராட்டம் மாவட்ட அளவில் மறியல் போராட்டமாக நடத்திட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.இவண். மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள். ஜாக்டோ-ஜியோ
Read More News | Download

No comments: