உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

NR PREPARATION - SSLC - HSE - MARCH 2019 | DGE இடைநிலை / மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வுகள் – மார்ச்/ஏப்ரல் 2019 – பள்ளி மாணாக்கர் பெயர்ப் பட்டியல் EMIS விவரங்களின் அடிப்படையில் தயாரித்தல் – மாணாக்கர் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் குறித்து அறிவுரைகள் வழங்குதல்.| DOWNLOAD

NR PREPARATION - SSLC - HSE - MARCH 2019 | அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை – 6 -இடைநிலை / மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வுகள் – மார்ச்/ஏப்ரல் 2019 – பள்ளி மாணாக்கர் பெயர்ப் பட்டியல் EMIS விவரங்களின் அடிப்படையில் தயாரித்தல் – மாணாக்கர் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் குறித்து அறிவுரைகள் வழங்குதல்.| DOWNLOAD


கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news qr code

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.