உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
KALVISOLAI JOB ALERT 2021
KALVISOLAI CURRENT AFFAIRS 2021
CLASS 10 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 11 LATEST STUDY MATERIALS
CLASS 12 LATEST STUDY MATERIALS
TNPSC LATEST STUDY MATERIALS
TRB LATEST STUDY MATERIALS
TET LATEST STUDY MATERIALS
NEET LATEST STUDY MATERIALS
TEACHERS GENERAL TRANSFER COUNSELLING - 2020-2021
MHC ALL DISTRICT RECRUITMENT 2021 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 06.06.2021. பதவி : அலுவலக உதவியாளர், நகல் பிரிவு அலுவலர், சுகாதார பணியாளர், காவலர் உள்ளிட்ட பணி...பணியிட எண்ணிக்கை : 3559. | Click Here
TNPSC - TRB - CURRENT AFFAIRS 2021 - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL EXAM மே 2021 - DETAILS - BOOKS - NOTES - QUESTION PAPERS - VIDEOS - ONLINE TEST | Click Here
TNPSC DEPARTMENTAL ONLINE TEST | Click Here

Tamil Nadu Polytechnic College Text Books

  SEMESTER 1 AND 2

 1. MATHEMATICS POLYTECHNIC ENGINEERING-MATHEMATICS SEMESTER 1 TEXT BOOKS    | Download
 2. MATHEMATICS POLYTECHNIC ENGINEERING-MATHEMATICS SEMESTER 2 TEXT BOOKS    | Download
 3. CHEMISTRY POLYTECHNIC ENGINEERING-CHEMISTRY SEMESTER 1 AND 2 TEXT BOOKS    | Download
 4. ENGLISH POLYTECHNIC ENGINEERING-COMMUNICATIVE ENGLISH SEMESTER 1 AND 2 TEXT BOOKS    | Download
 5. PHYSICS POLYTECHNIC ENGINEERING-PHYSICS SEMESTER 1 AND 2 TEXT BOOKS   | Download

 6. SEMESTER 3

 7. CIVIL POLYTECHNIC ENGINEERING-CIVIL ENGINEERING DRAWING I SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 8. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-BASICS OF EEE SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 9. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-C PROGRAMMING SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 10. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-OPERATING SYSTEMS SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 11. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-ELECTRICAL CIRCUITS & INSTRUMENTATION I SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 12. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS I SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 13. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-PROGRAMMING IN C SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 14. ELECTRICAL POLYTECHNIC ENGINEERING-ELECTRICAL CIRCUIT THEORY SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 15. ELECTRICAL POLYTECHNIC ENGINEERING-ELECTRICAL CIRCUITS & MACHINES SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 16. ELECTRICAL POLYTECHNIC ENGINEERING-ELECTRICAL MACHINES I SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download
 17. INSTRUMENTATION POLYTECHNIC ENGINEERING-BASICS OF INSTRUMENTATION SEMESTER 3 TEXT BOOKS    | Download

 18. SEMESTER 4

 19. CIVIL POLYTECHNIC ENGINEERING-ESTIMATING & COSTING-1 SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 20. CIVIL POLYTECHNIC ENGINEERING-SURVEYING - || SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 21. CIVIL POLYTECHNIC ENGINEERING-THEORY OF STRUCTURES SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 22. CIVIL POLYTECHNIC ENGINEERING-TRANSPORTATION ENGINEERING SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 23. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-COMPUTER ARCHITECTURE SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 24. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-COMPUTER NETWORKS AND SECURITY SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 25. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-DATA_STRUCTURES USING C SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 26. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-OOP WITH JAVA SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 27. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-COMMUNICATION ENGINEERING SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 28. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-DIGITAL ELECTRONICS SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 29. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-INDUSTRIAL ELECTRONICS SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 30. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-LINEAR INTEGRATED CIRCUITS SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 31. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-EEE PART-II(ELECTRICAL MACHINES II) SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 32. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-TRANSDUCERS AND SIGNAL CONDITIONERS SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 33. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-ANALOG & DIGITAL ELECTRONICS SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 34. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-INDUSTRIAL INSTRUMENTATION SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 35. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-MEASUREMENT OF PROCESS VARIABLES SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 36. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-MEASUREMENTS & INSTRUMENTS SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 37. MECH POLYTECHNIC ENGINEERING-ELECTRICAL DRIVES AND CONTROL SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 38. MECH POLYTECHNIC ENGINEERING-FLUID MECHANICS AND FLUID POWER SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 39. MECH POLYTECHNIC ENGINEERING-HEAT POWER ENGINEERING SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download
 40. MECH POLYTECHNIC ENGINEERING-SPECIAL MACHINES SEMESTER 4 TEXT BOOKS    | Download

 41. SEMESTER 5

 42. CIVIL POLYTECHNIC ENGINEERING-CIVIL ENGINEERING DRAWING II SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 43. CIVIL POLYTECHNIC ENGINEERING-ENVIRONMENTAL ENGG-POLLUTION CONTROL SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 44. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-CLOUD COMPUTING SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 45. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-COMPONENT BASED TECHNOLOGY SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 46. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-RDBMS SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 47. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-SOFTWARE ENGINEERING SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 48. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-WEB PROGRAMMING SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 49. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-ADVANCED COMMUNICATION SYSTEMS SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 50. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-DIGITAL COMMUNICATION SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 51. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-MICRO CONTROLLER SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 52. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-VERY LARGE SCALE INTEGRATION SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 53. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 54. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-ELECTRICAL ESTIMATION & ENERGY AUDITING SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 55. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-GENERATION, TRANSMISSION & SWITCH GEAR SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 56. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 57. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-CONTROL ENGINEERING SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 58. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download
 59. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-PROCESS CONTROL INSTRUMENTATION SEMESTER 5 TEXT BOOKS    | Download

 60. SEMESTER 6

 61. CIVIL POLYTECHNIC ENGINEERING-ESTIMATING & COSTING II SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 62. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-COMPUTER HARDWARE AND SERVICING SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 63. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-MOBILE COMPUTING SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 64. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-MULTIMEDIA SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 65. CS POLYTECHNIC ENGINEERING-OPEN SOURCE SOFTWARE SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 66. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-COMP.HW SERVICING & NETWORKING SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 67. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-TELEVISION ENGINEERING SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 68. ECE POLYTECHNIC ENGINEERING-TEST ENGINEERING SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 69. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-DISTRIBUTION & UTILIZATION SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 70. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-OPERATION & MAINTENANCE OF ELECTRICAL EQUIPMENT SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 71. EEE POLYTECHNIC ENGINEERING-POWER ELECTRONICS SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 72. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-BIO MEDICAL INSTRUMENTATION SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 73. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-INDUSTRIAL AUTOMATION & DRIVES SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 74. ICE POLYTECHNIC ENGINEERING-ROBOTICS SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 75. MECH POLYTECHNIC ENGINEERING-COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download
 76. MECH POLYTECHNIC ENGINEERING-INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SEMESTER 6 TEXT BOOKS    | Download

5 comments:

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.