உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
 • KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3 DOWNLOAD (Errors Rectified) | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட KALVISOLAI IT FORM 2021 - VERSION - 1.3.... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்... | Click Here

D.Ele.Ed 2 - Text Books (State Board-tamil Nadu) From 2009

 1. D.T.ED YEAR 1 ENGLISH | Download
 2. D.T.ED YEAR 1 FACILITATING AND ENHANCING LEARNING TM | Download
 3. D.T.ED YEAR 1 LEARNING CHILD TM | Download
 4. D.T.ED YEAR 1 MATHEMATICS TM | Download
 5. D.T.ED YEAR 1 PRACTICUM TM | Download
 6. D.T.ED YEAR 1 SCIENCE TM | Download
 7. D.T.ED YEAR 1 SOCIAL SCIENCE TM | Download
 8. D.T.ED YEAR 1 TAMIL | Download
 9. D.T.ED YEAR 2 ENGLISH | Download
 10. D.T.ED YEAR 2 FACILITATING AND ENHANCING LEARNING TM | Download
 11. D.T.ED YEAR 2 INDIAN EDUCATION SYSTEM TM | Download
 12. D.T.ED YEAR 2 MATHEMATICS TM | Download
 13. D.T.ED YEAR 2 PRACTICUM TM | Download
 14. D.T.ED YEAR 2 SCIENCE TM | Download
 15. D.T.ED YEAR 2 SOCIAL SCIENCE TM | Download
 16. D.T.ED YEAR 2 TAMIL | Download
 17. TNEU BED LEARNING AND TEACHING TM | Download
 18. TNEU BED CHILDHOOD AND GROWING UP TM | Download
 19. TNEU BED CURRICULAM TM | Download
 20. TNEU BED GENDER, SCHOOL AND SOCIETY EM | Download
 21. TNEU BED GENDER, SCHOOL AND SOCIETY TM | Download

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.