தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அறிவிப்பு

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அறிவிப்பு அதிகபட்சம் தலா ரூ.3 ஆயிரம் கிடைக்கும் | அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன்படி அதிகபட்சமாக ஒரு ஊழியருக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கிடைக்கும். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் தொகையை அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


STUDY MATERIALS DOWNLOAD
MODEL QUESTION PAPERS DOWNLOAD
கல்விச்சோலை விரைவுச்செய்திகள்

Tags :
NEWS | G.Os | CLASS 10 - SSLC - TENTH STANDARD STUDY MATERIALS | CLASS 11 - PLUS ONE - HSC - ELEVENTH STANDARD STUDY MATERIALS | CLASS 12 - PLUS TWO - HSC - TWELTH STANDARD STUDY MATERIALS | TRB MATERIALS STUDY MATERIALS | TET STUDY MATERIALS | TNPSC STUDY MATERIALS | NEET STUDY MATERIALS | E-BOOK DOWNLOAD.
Related Links :
  1. BUY TNPSC GROUP 4 BOOK ONLINE | CLICK HERE
  2. CLASS 10 - SSLC - TENTH STANDARD STUDY MATERIALS | CLICK HERE
  3. CLASS 11 - PLUS ONE - HSC - ELEVENTH STANDARD STUDY MATERIALS | CLICK HERE
  4. CLASS 12 - PLUS TWO - HSC - TWELTH STANDARD STUDY MATERIALS | CLICK HERE
  5. TRB MATERIALS STUDY MATERIALS | CLICK HERE
  6. TET STUDY MATERIALS | CLICK HERE
  7. TNPSC STUDY MATERIALS | CLICK HERE
  8. NEET STUDY MATERIALS | CLICK HERE
  9. E-BOOK DOWNLOAD | CLICK HERE
  10. TNPSC FREE ONLINE TEST | CLICK HERE

Comments