முதல் திருப்புதல் தேர்வு- சனவரி 2022 விடைத்தாள் கட்டுகள் ஒப்படைப்பு .

  1. விழுப்புரம் மாவட்டம் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு- சனவரி 2022 அரசு / ஆதிதிராவிட நலம் / நகராட்சி / உயர்/மேல்நிலைப்பள்ளிகள் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் கட்டுகள் ஒப்படைப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டிற்கான கட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் – மதிப்பீடு செய்தல்.
  2. CLICK | DOWNLOAD
kalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-விழுப்புரம் மாவட்டம் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு- சனவரி 2022 அரசு / ஆதிதிராவிட நலம் / நகராட்சி / உயர்/மேல்நிலைப்பள்ளிகள் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் கட்டுகள் ஒப்படைப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டிற்கான கட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் – மதிப்பீடு செய்தல்.

No comments:

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||