மகிழ் கணிதம் - Project Innovation கணிதம் கற்பித்தல் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குதல்.

  1. மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள், சென்னை - 600006 | ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி ந.க.எண்: 448 /C6/SS/ MK/2021, நாள்:12.01.2022 | ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - 2021-22 ஆம் கல்வியாண்டு மகிழ் கணிதம் - Project Innovation- அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு எளிய வழியாக கணிதம் கற்பித்தல் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குதல் வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்.
  2. CLICK | DOWNLOAD
kalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள், சென்னை - 600006 | ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி ந.க.எண்: 448 /C6/SS/ MK/2021, நாள்:12.01.2022 | ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - 2021-22 ஆம் கல்வியாண்டு மகிழ் கணிதம் - Project Innovation- அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு எளிய வழியாக கணிதம் கற்பித்தல் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குதல் வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்.

No comments:

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||

TRB PG RECRUITMENT 2021 | TRB அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : PGT/PD/Computer Instructor Grade I விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.10.2021. | Click Here
kalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.